Pareto Investment Fund

Dette er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer notert på Oslo Børs. Porteføljen kan avvike betydelig fra fondindeksen.

Fondet vil normalt ha en konsentrert portefølje med 25-30 selskaper. Målsetningen er å generere meravkastning i forhold til referanseindeksen, som er Oslo Børs Fondindeks. Sektorfordelingen vil variere over tid og kan avvike betydelig fra fordelingen i referanseindeksen. Fondet har intet mandat om å vektlegge særskilte næringer eller bransjer.

Som ellers i Pareto Asset Management er forvaltningen basert på fundamental analyse av selskapene fondet investerer i. Egne vurderinger av selskapenes rammebetingelser, forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, soliditet, markedsposisjon og utsikter balanseres mot markedets prising av de samme selskapene. Målet er å finne selskaper med gode kvaliteter som markedet ikke har priset inn, uten at det dermed er definert noen målsoner eller grenser for ulike nøkkeltall.

Omløpshastigheten er moderat. Forvaltningen er utpreget langsiktig, men har ikke evighetens perspektiv.

Fondet ble etablert allerede i januar 1985 og har vært en del av Pareto-gruppen siden november 2010. Det har hatt samme forvalter siden januar 2007.

Les om våre forvaltere

Pareto Investment Fund A

  • Pareto Investment Fund A
  • Oslo Børs Fondindeks
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Bredt norsk aksjefond med høy aktiv andel

  • Startdato: etablert i 1985
  • Historisk avkastning målt fra start med nåværende forvalter
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010040496
  • Bloomberg-ticker: ORFINF NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: