Til hovedinnhold

Pareto Global

Fondet investerer i et begrenset antall veldrevne selskaper med høy inntjeningsevne og hovedkontor i utviklede markeder.

Pareto Global består av rundt 25 ledende selskaper som er valgt ut gjennom en systematisk prosess. Målet er å identifisere selskaper med en stabilt sterk inntjeningsevne som over tid gir en god avkastning til eierne.

Vi vektlegger bransjer der selskapsresultatene har et begrenset utfallsrom og hvor det er mulig å oppnå høy avkastning på investert kapital. Disse kriteriene finner vi i bransjer med høye inngangsbarrierer, lav kapitalintensivitet, og lav politisk, regulatorisk og teknologisk risiko, samt begrenset eksponering mot råvarepriser. Alle må passere vårt etiske filter.

Innen disse bransjene søker vi selskaper med høy inntjeningsevne. Dette kjennetegnes ved god avkastning på egenkapitalen, solid balanse og stabil inntjening, ikke minst i form av fri kontantstrøm. I tillegg begrenser vi universet til selskaper med hovedkontor i utviklede markeder og børsverdi på mer enn én milliard dollar.

Vi sitter da igjen med et aktuelt investeringsunivers. Neste steg er å identifisere de rundt 200 beste virksomhetene fra dette universet. Det skjer gjennom en grundig fundamental analyse, der vi også vektlegger faktorer som selskapenes fartstid og produktenes styrke.

Ut fra disse 200 plukker vi våre 25 beste ideer, som utgjør porteføljen. Her vil aksjekursen stå sentralt. Vi krever at verdsettelsen skal være så moderat at vi har en sikkerhets-margin som beskytter nedsiden. Når aksjekursen har kommet så høy at det ikke lenger er en tilfredsstillende sikkerhetsmargin, vil vi selge. I tillegg tilstreber vi en god balanse i porteføljen når det gjelder bransjer, geografi og selskapsstørrelser.

Resten av de 200 utvalgte selskapene går inn i en «skyggeportefølje». Dette er selskaper vi følger over tid, men hvor vi avventer børskursen til en eventuell kjøpsmulighet.

Les om våre forvaltere

Godt forberedt spontanitet - ett investeringseksempel

Den 28. juni 2016, fire dager etter at verden våknet til Brexit-sjokket, kjøpte Pareto Global aksjer i flyselskapet Ryanair. Kursen hadde da stupt fra 14,05 til 10,88 euro på bare én måned.

I aksjemarkedet er det nesten alltid svært lønnsomt å kjøpe aksjer når panikken herjer. Men dette var ikke noe impulskjøp. Forvalterne hadde i lengre tid fulgt Ryanair, som ett av mange selskaper i en skyggeportefølje – utvalgte kandidater til fondets konsentrerte aksjeportefølje.

Ryanair var en utmerket kandidat. Selskapet har drevet i over 30 år med høy lønnsomhet. Produktet er enkelt nok, men Ryanair har skaffet seg en posisjon og kostnadsfordel ingen har klart å kopiere. Det er Europas største flyselskap, med lavest priser og likevel høyest marginer. Driften er hypereffektiv, markedsføringen er smart, selv investeringskostnadene er markedsledende grunnet bransjens beste kredittrating og store innkjøp. Vi snakker om vedvarende konkurransefortrinn.

Vi snakker dessuten om lønnsom reinvestering i videre vekst; etterspørselen etter flyreiser er stabil og voksende. Ryanair legger opp til en årlig flåtevekst på syv prosent frem mot 2024 – finansiert gjennom kontantstrøm fra egen drift. Og alt dette fikk man i juni til en estimert P/E på litt over ni.

Ved utgangen av 2016 stod aksjen i 14,50. Selv med én prosent britisk aksjeskatt (stamp duty) og tre prosent svakere euro kunne vi glede oss over et godt kjøp – som blir værende i porteføljen.

Pareto Global D

  • Pareto Global D
  • MSCI World
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Ledende internasjonale virksomheter med sterke markedsposisjoner

  • Startdato: 12. august 2005
  • Startdato andelsklasse: 22. november 2006
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010342892
  • Bloomberg-ticker: PARAKSJ NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter:

Ved å benytte denne siden samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer