Pareto Aksje Norge

Dette er et aktivt forvaltet fond med aksjer i rundt 25 små og store norske selskaper, typisk i næringer der Norge har konkurransefortrinn. Investeringene er basert på fundamental analyse og et langsiktig perspektiv.

Med drøye 200 børsnoterte aksjer utgjør Norge et begrenset aksjemarked. Norsk økonomi er åpen, eksport-/importandelen er høy. Norske bedrifter er stort sett utadrettede og internasjonale, og mange kan karakteriseres som globale aktører. Dette betyr at man gjennom norske selskaper kan ta del i veksten i fremvoksende og andre markeder, men også at man ofte er underlagt verdensmarkedets skiftninger.

Noen bransjer dominerer, som energi- og energirelaterte selskaper, samt fisk og shipping. Dette er næringer der Norge har konkurransefortrinn, og der Pareto-gruppen gjennom årene har opparbeidet god kompetanse.

Vår tilnærming er fundamental. Vi analyserer nøkkeltall (fortjeneste, utbytte, aktiva, kapitalstruktur) og strategi. Vi er opptatt av en sunn kapitalstruktur, god historisk egenkapitalavkastning og moderat prising, ikke generelle markedsforhold, makroøkonomi, tekniske analyser og spekulative faktorer.

Våre tre viktigste forutsetninger for investering er:

  • Solide virksomheter. Fordi solide balanser gir trygghet for aksjonærene og rom for videre vekst.
  • God drift med verdiskaping. Fordi tilbakeholdt overskudd reinvesteres til høyere avkastning.
  • Rimelig prising. Fordi sikkerhetsmargin beskytter nedsiden.

Ovenstående filtre på alle børsens aksjer gir oss en liste på rundt 50 aksjer. Fra denne velger vi ut en portefølje med det vi mener er de 25 beste aksjene. Porteføljen vil bestå av store og små selskaper, uavhengig av om de er representert i referanseindeksen eller ikke.

En konsentrert portefølje gir oss mulighet til grundig og kontinuerlig oppfølging. Vi unngår hyppig trading og medfølgende transaksjonskostnader som tærer på avkastningen i porteføljen.

Forvaltningen har et utpreget langsiktig perspektiv.

Les om våre forvaltere

Pareto Aksje Norge I

  • Pareto Aksje Norge I
  • Oslo Børs Fondindeks
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Spisset aksjefond som investerer i næringer med norske konkurransefortrinn

  • Startdato: 6. september 2001
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: NO0010110968
  • Bloomberg-ticker: POAKTIV NO

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: