Til hovedinnhold

Monica Urnes er autorisert porteføljeforvalter fra NHH/NFF og har vært ansatt i Pareto siden 2012. Hun har arbeidet som finansiell rådgiver siden 1998, og har jobbet for Acta Sundal Collier, Carnegie og Optimum Hun har en bachelor i business administration fra University of Wisconsin, USA, og en master of business administration fra Manchester Business School, England.