Innkalling til valgmøte

15.05.2017

Valgmøte for våre verdipapirfond holdes torsdag 1. juni

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet, Pareto Obligasjon, Pareto Høyrente og Pareto Kreditt.

Tid: Torsdag 1. juni 2017 kl. 10.00
Sted: Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management AS

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes.Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@paretoam.com innen 31. mai 2017.

Stemmefullmakt

Vennlig hilsen
Styret i Pareto Asset Management AS