Til hovedinnhold

Vi har lenge hørt snakk om forslaget til ny stiftelseslov (NOU 2016:21), som ble publisert høsten 2016. Mye tyder nå på at forslaget vil bli behandlet i Stortinget våren 2019, og at ny lov vil kunne tre i kraft allerede senere i år.

Den nye loven vil stille større krav til styrets plikter og ansvar, herunder krav til dokumentasjon. For mindre stiftelser skaper dette raskt utfordringer, da administrasjon og styrearbeid allerede tar opp mye av tiden. Det kjenner Lisbeth Rognstrand i Pareto Asset Management godt til, som selv har erfaring fra styrearbeid i flere typer stiftelser. 

– Å sitte i styret til flere stiftelser er noe av det mest meningsfulle jeg har gjort, forteller Lisbeth Rognstrand. – Samtidig er styrearbeid i stiftelser både tidkrevende og ressurskrevende. Det er strenge lover og regler å forholde seg til og mye arbeid med saksbehandling, dokumentasjon og protokollføring.

Spesielt for mindre stiftelser er det et økende problem at så mye av tiden blir bundet opp til administrasjon, forteller hun. Sammen med Systemfabrikken AS startet hun derfor et omfattende prosjekt for å finne en god måte å systematisere og forenkle styre- og administrasjonsoppgavene til nettopp denne gruppen.

Digitalt styrehjul

Resultatet ble et digitalt styrehjul, et skreddersydd verktøy for mindre stiftelser.

Ideen om et styreverktøy for mindre stiftelser startet med et ønske om å finne en måte å frigjøre mer av styrets tid til meningsfylte aktiviteter. Motivasjonen for å engasjere seg i stiftelser og ideelle organisasjoner er jo nettopp å kunne fokusere på organisasjonens «nav». Samtidig er det er et omfattende regelverk som regulerer denne bransjen, og det er viktig å være trygg på at alt arbeid blir gjort i henhold til alle gjeldende lover og forskrifter.

Mer tid til det som betyr noe

Styreverktøyet er skreddersydd for mindre stiftelser, og bidrar til at både styret og administrasjonens arbeid gjennomføres på en strukturert, enkel, effektiv og sikker måte. Det fører til at flere stiftelser kan få mer tid til å fokusere på det som virkelig betyr noe.

– Det er mye å holde kontroll på, forteller Lisbeth, og hun snakker av erfaring. Lisbeth Rognstrand er partner i Pareto Asset Management, men har i tillegg vært styremedlem hos Oslo Røde Kors Barnehjelp i ni år samt styreformann i Renée og Bredo Grimsgaards forskningsstiftelse i over åtte år. 

– Lovendringen vil stille strengere krav til dokumentasjon. Samtidig er det mange familiestiftelser som vil måtte øke antall styremedlemmer, og dette også er en omfattende og tidkrevende prosess.

Lisbeth Rognstrand har mange mindre stiftelser på kundelisten og er jevnlig i kontakt med styrer i stiftelser, forbund og foreninger over hele landet. – Vi kan være en god samtalepartner i arbeidet med å lage et godt tilpasset system for hver stiftelse. For ingen stiftelse er lik. Vi har også en database over potensielle styremedlemmer som er tilgjengelig for våre kunder, og hjelper til så mye vi kan, forteller Rognstrand videre. 

Møteplass for stiftelser

I samarbeid med Tore Bråthen, Professor dr. juris ved BI, har Lisbeth reist rundt i hele landet og arrangert kundeseminarer for små og store stiftelser.

– Dette er noe jeg brenner for, og som vi legger mye arbeid i. Vi samlet flere hundre på seminar i forrige runde og hentet inn både lokale foredragsholdere og sparebankstiftelser på talerlisten, forteller hun. Nå er de i gang med å planlegge vårens seminarer, hvor de også vil fortelle om det nye digitale styrehjulet.

– Norske stiftelser er en viktig bidragsyter i det norske samfunnet.  4 milliarder kroner blir hvert år delt ut fra stiftelser til samfunnsnyttige formål. Den hyggeligste delen av jobben min er å bidra til «lage penger» til gode formål. Og å kunne bidra til at de får fokusere på det de brenner for er noe av det mest givende jeg vet, avslutter Lisbeth.

Seminarer våren 2019

  • Tromsø 14. mars
  • Bergen 26. mars
  • Oslo 1. april (for Sparebankstiftelser)
  • Trondheim 2. april
  • Oslo 22. mai

For mer informasjon om kommende seminarer eller andre spørsmål om stiftelser, ta gjerne kontakt med Lisbeth Rognstrand på e-post lisbeth.rognstrand@paretoam.com eller telefon 22 01 58 61.

 

Rådgiverteam stiftelser