Til hovedinnhold

Fra og med 1. januar 2019 vil en overføring av verdipapirer til en aksjesparekonto medføre en realisasjon til markedskurs og gevinstbeskatning vil bli beregnet. 

Overgangsordning

For å lette overgangen til aksjesparekonto er det åpnet for at personlige aksjonærer i 2017 og 2018 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten gevinstbeskatning.

Frist for overføring

Ønsker du å benytte deg av denne overgangsordningen må det meldes inn innen 30. november 2018, slik at overføringen kan bli gjennomført innen årsskiftet (31. desember 2018).

Kontakt din kunderådgiver, så hjelper vi deg med med det praktiske.

Oppdatering: Regjeringspartiene ble nylig enige om å foreslå at overgangsordningen utvides med ett år, til ut 2019. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet i begynnelsen av desember 2018.

Calendar 30 November
Meld overføring til aksjesparekonto innen 30. november for å unngå gevinstbeskatning.