Til hovedinnhold

Etter kraftig vekst de siste årene forvalter Pareto Asset Management i dag verdipapirer for 56 milliarder kroner. Av dette forvalter vi oppunder 50 milliarder i nordiske verdipapirer, med lokal tilstedeværelse både i Norge og i Sverige.

Veksten skyldes en vellykket satsing på både renter og aksjer. En viktig del av vår videre satsing på det nordiske området er aksjefondet Pareto Nordic Equity, der Christian Nygaard og Ole Jørgen Grøneng Nilsen nå overtar som ansvarlige forvaltere.

Begge vil ha god nytte av samarbeid med sine kolleger på både norske, svenske og globale verdipapirer, slik også de selv vil være ressurser for sine kolleger på disse områdene. Til sammen har Pareto Asset Management nå et uavhengig forvaltningsmiljø som omfatter hele 22 forvaltere og analytikere fordelt på to land.

Christian har lang og bred erfaring, de siste 13 årene som ansvarlig forvalter for nordiske aksjer i de fleksible fondene Pareto Nordic Alpha og Pareto Nordic Omega. I begge fond har gode aksjevalg gitt et vesentlig bidrag til avkastningen. Han vil fortsatt forvalte disse fondene, der aksjebeholdningen fremover vil samordnes med porteføljen i Pareto Nordic Equity.

Hans medforvalter Ole Jørgen har forvaltet nordiske og globale aksjer for oss i snart 13 år. Som Christian har han demonstrert sin evne til å finne gode, undervurderte kvalitetsselskaper med lønnsomme forretningsmodeller og høy avkastning på investert kapital. Fremover vil Ole Jørgen også forvalte Pareto Nordic Alpha og Pareto Nordic Omega sammen med Christian.

 

Nytt forvalterteam