Til hovedinnhold

Før eller siden ville vel markedet prise inn noe av det betydelige potensialet?

Riggselskapet Fred. Olsen Energy, der Bonheur eide 51,9 prosent, hang som en møllestein rundt aksjehalsen. Selskapet hadde gamle rigger uten beskjeftigelse og en betydelig gjeld; ved utgangen av 2017 var det rentebærende gjeld på snaue 900 millioner dollar. Dette preget naturligvis også Bonheurs konsernregnskap.

Markedet brød seg lite om effekten av Fred. Olsen Energy i konserntallene. Med mindre Bonheur ble fristet til å kaste gode penger etter dårlige, var det bare å glemme riggselskapet. I verdiberegninger ble det tillagt null verdi.

Men selv det var kanskje for optimistisk. 

Med oljerigger ute av bøkene fremstod Bonheur som et tydelig bærekraftig selskap.

Gjennom 2018 prøvde Fred. Olsen Energy å finne løsninger på gjeldsproblemet, uten å lykkes. Da man i november foreslo å endre navnet til Dolphin Drilling, mistenkte mange at selskapet skulle få forlise uten å ta med seg Fred. Olsennavnet.

To måneder senere ble det meldt at Bonheur ville dekonsolidere Dolphin Drilling, altså slutte å integrere det i konsernregnskapet. Slik «sparte» Bonheurs aksjonærer en regnskapsmessig andel av underskuddet på 1,25 milliarder kroner for de tre første kvartalene av 2018.

Finansielt spilte det ingen rolle. Men markedet kunne nå fokusere på noe annet: Med oljerigger ute av bøkene fremstod Bonheur som et tydelig bærekraftig selskap, primært drevet av egen vindkraft samt inntekter fra installasjon av offshore vindkraft. 

windmill country side

Timingen var upåklagelig. Gjennom 2019 fikk bærekraft stadig større oppmerksomhet og verdi i aksjemarkedet. Og Bonheur steg. Og steg. Dette året ble aksjen en av børsens aller beste, med en avkastning på hele 118 prosent – uten noen epokegjørende nyheter om den gjenværende virksomheten. Ja, det ble et godt år for installasjonsfartøyene, og utbyttet ble økt. Men nok til å forklare en drøy dobling?

Den som ventet på noe godt, ventet altså ikke forgjeves. Og så hjalp det nok at godt fremstod som bedre.

PS. I juni 2019 ble Dolphin Drilling slått konkurs.Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet