Til hovedinnhold

Nei, det skyldes ikke at rentene har falt videre. I år er de faktisk litt opp igjen, hvilket har gitt et tungt år i globale obligasjoner. Den brede indeksen Barclays Global Aggregate, som favner statsgjeld og foretaksobligasjoner med investment grade kredittrating, er ned 4,3 prosent. Fallet er en dyr illustrasjon av renterisikoen, som altså har slukt kuponginntektene og mer til.

Saken er at kursoppgangen i aksjer har en fundamental driver: inntjeningen. For S&P 500 er årets oppgang støttet av en økning på 31 prosent i estimert inntjening pr. aksje (neste 12 måneders inntjening ifølge FactSet). For den norske hovedindeksen, som har steget omtrent like mye, har estimatene steget med imponerende 52 prosent.

Bare rosenrøde bilder av fremtiden? Ingenlunde. Om vi retter blikket bakover, mot inntjeningen de foregående 12 månedene, finner vi en enda brattere økning. Det er fortsatt et element av gjettverk i disse tallene, men vi vet tross alt ganske mye om de forgangne 12 månedene.

Tilsynelatende luftige kurser vekker ofte assosiasjoner om tegneseriefigurer som spaserer i luften. Men her er det altså riktigere å si at oppgangen har hatt fast grunn under føttene, selv om det kanskje ikke alltid har sett slik ut underveis. Enda en gang har kursene (investorene) løpt foran estimatene (analytikerne).

Det er lov å si at analytikere er uforbederlige optimister. Men denne gang har de snarere vært for forsiktige. Helt siden pandemien traff oss har inntjeningen overtruffet estimatene – og det gjør den fortsatt. I snitt har analytikerne måttet oppjustere estimatene sine, ikke høvle dem ned.

Nå er det selvfølgelig mulig at de likevel vil vise seg å ha vært for optimistiske. Utover i 2022 kommer vi nok til å se noen nedjusteringer, slik vi pleier. Men det betyr ikke nødvendigvis at inntjeningen faller, kanskje bare at den vokser langsommere.

Hvis det viser seg at de har bommet mye kraftigere og inntjeningen faller brått, blir det en helt annen historie. Men før du satser på det scenariet, bør du huske at vi nettopp har fått en aktuell bekreftelse på et gammelt munnhell på børsen: Ikke slåss mot markedet.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter