Til hovedinnhold

Nordic Semiconductor produserer integrerte kretser til lavenergi, trådløs teknologi, med stikkord som Bluetooth og tingenes internett.

Teknologien er i rasende utvikling, så gårsdagens tall er stort sett irrelevante og morgendagens tall ganske i det blå. I en periode var også de rapporterte tallene noe misvisende, da de inkluderte kostnader til et prosjekt som først mye senere skulle gi inntekter.

Langsiktig eier

Pareto Investment Fund hadde aksjen i porteføljen før fondet ble en del av Pareto-gruppen, i 2010. Allerede den gang var det vanskelig å rettferdiggjøre investeringen med vanlige nøkkeltall, og den påfølgende kursutviklingen gjorde det ikke lettere, med tidvise profittvarsler og brå stup – senest da koronapanikken herjet som verst i fjor vår.

Nordic Semiconductor har vært en aksje for de nervesterke.

Siden oppstarten i 1983 har Nordic Semiconductor etablert seg som en av verdens ledende utviklere og produsenter av integrerte kretser til bruk i trådløsteknologi.

Har hatt troen

Men forvalterne har hatt tro på teknologien og Nordic Semiconductor som case. Og de har fått godt betalt.

De siste ti årene har aksjen hatt en avkastning på 468 prosent, tilsvarende en årlig avkastning på 19 prosent. Mye kom i fjor, etter at stigende ordrereserver fra større kunder signaliserte en mer stabil inntjening og styrket markedets tro på aksjen.

For hele fjoråret kastet aksjen av seg 148 prosent, og fra bunnen i mars hele 322 prosent.

En klassisk vekstaksje?

Både ja og nei. Med teknologisk forståelse og innsikt har Nordic Semiconductor fremstått som mye mindre av et vågestykke enn de rapporterte tallene har gitt skinn av.

Og med et utpreget langsiktig perspektiv har forvaltningen kunnet høste solid avkastning. Denne aksjen alene har bidratt med 22 prosentpoeng av den akkumulerte avkastningen på 168 prosent i Pareto Investment Fund A de siste ti årene.

 

ForvalterteamArtikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Pareto Investment Fund