Til hovedinnhold

Mørkets fyrstelige belønning

-Med bare to uker igjen av 2019 tar jeg neppe mye feil om jeg skriver at dette har blitt et fantastisk børsår, skriver investeringsdirektør Finn Øystein Bergh i årets siste Paretos optimale.

Dette året har gitt en fantastisk avkastning i både aksje- og rentemarkedet – tross utbredt dysterhet ved inngangen til året. Eller nettopp derfor.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.