Til hovedinnhold

Det norske markedet steg over 19 prosent i 2019. Styrken i oppgangen kan forklares med at oljeprisen har steget betydelig gjennom året og at verdivurderingen av aksjer generelt ikke har sett krevende ut.

Mulig trendskifte

Det er også kommet fondet til gode at små og mellomstore selskaper (SMB) har gjort det bedre på børsen de siste månedene. Mot slutten av 2019 kunne vi se et oppsving på børsen for SMB, som løftet seg bedre enn markedet for øvrig. Dette er en utvikling det kan lønne seg å følge nærmere med på. Det kan være et trendskifte vi har vært vitne til.

Små og mellomstore selskaper på vei tilbake?

OSEMX har differanseavkastning mot OSEBX på -21 % siden 2017

Per 31. desember 2019.

Scatec Solar

Blant selskapene som bidro mest til den gode årsavkastningen finner vi Scatec Solar. Fondet har eid Scatec Solar siden børsnoteringen i 2014 og har fått en årlig avkastning på 45 prosent.

Scatec bygger ut solparker i samarbeid med lokale myndigheter eller kraftleverandører. Selskapet står for selve utbyggingen og den senere driften. Den marginen selskapet tjener på utbygging, blir i prinsippet vekslet om i eierandeler i det enkelte prosjekt. Med årene vil selskapet gå fra å være entreprenør til å bli kraftprodusent. Det er ventet en kraftig vekst i kraftproduksjonen etter hvert som nye anlegg står ferdig. Dagens interesse for fornybar energi var ikke med i vår beregning i 2014. Aksjen er blitt dyr på de fleste normale mål, men vi legger til grunn at etterspørselen fortsetter å overstige tilbudet av grønne aksjer. Selskapet kan dessuten komme til å bli kjøpt opp. Equinor økte da også sin eierandel til 15 prosent på tampen av året.

Norwegian Air Shuttle

Blant selskapene som trakk mest ned finner vi flyselskapet Norwegian.

Selskapet falt med mer enn 60 prosent i 2019, etter problemer med blant annet uteblitte flyleveranser/-tillatelser, finansielle utfordringer og mer kapitalinnhenting. Forvalterne mener imidlertid at det er tatt mange fornuftige grep som vil styrke selskapet og bidra til betydelig økt lønnsomhet fremover. Dette gjelder blant annet kutting av ruter med svak lønnsomhet, kostnadsprogrammer og ny avtale om fellesfinansiering av deler av flyflåten med China Construction Bank Leasing. En annen brikke i puslespillet blir når de nyeste Boeing 737 MAX-maskinene igjen kommer på vingene og om Boeing tar regningen dersom flyene blir stående også igjennom sommerens høysesong.

Aktiv portefølje med attraktiv prising

Pareto Investment Fund er et fleksibelt aksjefond som investerer i norske selskaper på tvers av bransjer. Fondet har en aktiv forvaltningsstrategi basert på fundamentalanalyse, og målet er å finne selskaper med gode kvaliteter som er underpriset av markedet.

Porteføljen prises nå 10-15 % lavere enn referanseindeksen og til attraktive 13,3 ganger forventet inntjening i 2020.

P/E 2020e. Per 31. desember 2019.

 

ForvalterteamAvkastningen i Pareto Investment Fund A var 20,0 % i 2019 og 10,8 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 31.12.2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet