Til hovedinnhold

«Fondet steg mye i årets to siste måneder og endte til slutt foran referanseindeksen, etter et år med store svingninger.»

Dette skrev vi om Pareto Investment Fund for nøyaktig ett år siden, men vi kunne nesten like gjerne skrevet det i år. Nok en gang gjør fondet en formidabel gjeninnhenting på tampen av året.

Pareto Investment Fund fikk en knallsterk avslutning på 2020. I desember klarte fondet nesten å ta igjen det tapte i forhold til indeksen siden bunnen i mars. – Det får vi si oss fornøyd med, sier ansvarlig forvalter Tore Været.

– Men vi er de første til å innrømme at verdiutviklingen i fondet har svingt mer enn den burde. Med de porteføljeendringene som er gjort, har fondet også endret seg en del når det gjelder selskapenes finansielle soliditet. I gjennomsnitt har selskapene våre en bedre balanse enn tidligere, og det forventer vi å få betalt for når markedet korrigerer neste gang.

Ansvarlig forvalter Toret Været i dialog med forvalter Patrick Meum.

Til tross for alle utfordringene i 2020 vil nok aksjeåret bli husket for hvor overraskende sterkt markedene kom tilbake.

– Få, om noen, tenkte i mars at vi skulle se historisk høye aksjekurser. Optimisme og likviditet drevet av rekordlave renter overskygget helt de økonomiske realiteter. Og i løpet av de siste månedene har utrullingen av vaksineprogrammer globalt underbygget den fortsatt gode markedsutviklingen, sier Været.

Forvalterne om 2021

For året vi nå går inn i har vi tro på fortsatt god vekst innen fornybar energi og på våre innhav der. Vi mener også det er riktig å opprettholde overvekten i teknologi og helse. Innen oppdrettssektoren er vi posisjonert for et oppsving, etter et utfordrende 2020 med en betydelig eksponering. Der forventer vi at etterspørselen i markedet kommer tilbake, mens tilbudsveksten vil være begrenset og neppe overraske særlig på oppsiden. Når det gjelder olje har vi dreid eksponeringen over mot produsenter med god kapitaldisiplin og lave produksjonskostnader fremfor service. Men Subsea 7 er beholdt – vi tror aksjen kan ha stor oppside ved en utskillelse av virksomheten mot offshorevind.

Månedsrapporter for desember 2020

 

Avkastningen i Pareto Investment Fund A var 12,9 % i desember 2020 og 7,9 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 31.12.2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet