Til hovedinnhold

Gjennom tidene har vi faktisk hatt en god del alternativer, fra 24. desember til for eksempel 31. august. Om vi ennå hadde brukt den julianske kalenderen, ville vi ha måttet utsette feiringen av nyttårsaften i 13 dager (mange gjør det fortsatt, i ortodokse land som Russland og Serbia). 

Tilsvarende gjelder avkastningsmålinger. Historiebøkene viser nå at hovedindeksen på Oslo Børs tapte 1,8 prosent i 2018. Om vi hvert år hadde avsluttet tellingen en måned senere, ville fjorårets avkastning vært jekket opp med nesten fem prosentpoeng. I Stockholm ville OMX 30 ha gått fra et tap på 10,7 prosent til et vesentlig mindre tap på 4,9 prosent.

På den annen side ville et tilsvarende forsinket 2017 ha vist svakere avkastning i både Oslo og Stockholm, om enn med mindre margin.

Etter en miserabel avslutning på 2018 kom markedet sterkt tilbake.

Noen år kan utslagene bli betydelige. I 2016 gav verdensindeksen fra MSCI en avkastning på 9,0 prosent i lokal valuta. Hadde vi avsluttet året i januar, ville avkastningen ha vært hele 16,7 prosent. Hvis derimot nyttårsaften var siste dag i november, ville tallet ha krympet til bare 3,8 prosent.

Du ser den? De tolv månedene som avsluttes den 31. desember, blir på en eller annen måte tillagt spesiell vekt. Dette former uvegerlig vår oppfatning av begivenhetenes gang, gjerne på nokså misvisende vis. Over tid er det naturligvis slik at etappenes målepunkter betyr null og niks.

Om du ikke allerede har gjettet det: Grunnen til at jeg tar opp dette nå, er den kraftige oppgangen vi fikk i januar. Etter en miserabel avslutning på 2018 kom markedet sterkt tilbake. Den åpenbart veldiversifiserte verdensindeksen steg med over 7,2 prosent, et resultat som bare er overgått to ganger siden 2009. Rentemarkedet løftet seg igjen; kredittmarginene på amerikanske high yield-obligasjoner falt med nesten ett prosentpoeng. Slik sett ville dette vært en lysere nyttårsaften.

På tide å juble igjen? Vel, nei, ikke gjør det. Bare husk at det ikke finnes noe enkelt tall som rommer hele sannheten – selv om det tallet finner veien inn i skatterapporteringen din.

Månedsrapporter for januar 2019

Pareto Investment Fund
Fondet steg drøye åtte prosent i januar, vel tre prosentpoeng foran referanseindeksen. Med andre ord startet året bra, etter at annet halvår i fjor var en dyster affære.

 

Pareto Aksje Norge 
Året og måneden startet brått, med en delvis reversering av nedgangen i desember. Januar endte opp knappe fem prosent for porteføljen.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet steg drøyt to prosent i januar og var med det drøyt ett prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

 

Pareto Global
Ved utgangen av januar har elleve av våre 24 porteføljeselskaper rapportert. Gjennomgående er det gode tall, og ni av disse elleve leverte som forventet eller bedre.

 

Pareto Nordic Return
Fondet steg rundt to prosent i et godt nordisk marked. Det bør være oppside i inneværende år. To forhold kan forløse potensialet.

 

Pareto Nordic Alpha 
Ved utgangen av januar var fondets verdi uendret fra måneden før. Det nordiske aksjemarkedet løftet seg og tok tilbake en tredjedel av nedgangen fra slutten av 2018.

 

Pareto Nordic Omega 
Ved utgangen av januar var fondets verdi uendret fra måneden før. Det nordiske aksjemarkedet løftet seg og tok tilbake en tredjedel av nedgangen fra slutten av 2018.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Pareto Nordic Corporate Bond har hatt en god utvikling i januar. Markedet har gjennomgående vært sterkt og innhentet deler av den svake utviklingen fra de to siste månedene i 2018.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Etter noen nølende handelsdager i 2019 økte risikovilligheten i markedet betraktelig. Nye emisjoner i både investment grade og high yield er underveis. Vilkårene er betydelig bedre for oss investorer enn for ni måneder siden, og vi har allerede vært aktive.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente har hatt en fin utvikling i januar, med stabil avkastning. Markedet har gjennomgående vært sterkt og innhentet deler av den svake utviklingen fra de to siste månedene i 2018.

 

Pareto Total

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.