Til hovedinnhold

De fikk på sett og vis rett. I grove trekk var det akkurat slik det gikk.

På verdensbasis steg antallet aktive smittetilfeller fra 11,7 til 18,2 millioner – en økning på 56 prosent i løpet av en eneste måned. I Norden steg antallet aktive tilfeller med 86 prosent, der Sverige førte an. Og jovisst, ytterligere nedstengninger ble iverksatt i en rekke land, til åpenbar skade for den økonomiske veksten, i alle fall på kort sikt.

Så var det presidentvalget i USA. I rene tall var resultatet krystallklart, med en en margin på nær syv millioner stemmer og 74 valgmannsstemmer. Den presumptivt avtroppende presidenten (lame duck i politikersjargongen) insisterte imidlertid på at valget var fikset og protesterte formelt gjennom et rekordhøyt antall rettssaker. Wikipedia har faktisk en egen side på rettssakene både før og etter valget.

Om du skulle vurdert markedet for en måned siden, kunne du på ingen måte ha sett bort fra disse to faktorene. Så, helt ærlig, ville du ha anbefalt kundene dine å sette mer penger i aksjer og foretaksobligasjoner? Ville det ha hjulpet med litt klarsyn på disse to punktene?

Vel, det er liten tvil om hva du burde ha anbefalt. For MSCIs verdensindeks, målt i lokal valuta, var dette den beste måneden siden januar 1975. Og for globale high yield-obligasjoner fikk vi et fall i kredittmarginen på ett prosentpoeng eller mer. For våre andelseiere ble det en lykkelig måned, både i aksjefond og i rentefond.

Årsaken var selvfølgelig nyheter om at vi kan få en effektiv vaksine om ikke så altfor lenge – selv om også dette var en distinkt mulighet for en måned siden.

Moralen i månedens historie? Kortsiktig timing er notorisk vanskelig – om ikke komplett umulig.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter