Til hovedinnhold

Og Nasdaq-indeksen, som har fløyet høyt de siste fem årene, falt med 6,4 prosent fra toppen underveis i måneden. Så, ja, februar endte litt nervøst i finansmarkedene.

Nervøsiteten ble utløst av stigende langsiktige renter. Dette er ikke alltid negativt, da høyere langsiktige renter og i særdeleshet en stigende rentekurve – at lange renter er høyere enn korte – er klassiske tegn på tiltagende økonomisk vekst. Tilsvarende husker du kanskje at en fallende rentekurve gjerne tolkes som et varsel om kommende resesjon.

Men stigende langrenter reduserer også aksjeinvestorenes alternativkostnad, slik at de igjen har flere alternativer som gir avkastning. Og det kan utvilsomt tolkes som et tegn på spirende inflasjon eller inflasjonsfrykt. Her er det utvilsomt et gyldig argument i de massive støttetiltakene som myndigheter verden over stablet på bena på rekordtid. På et eller annet tidspunkt risikerer vi at det blir for mye penger (etterspørsel) som jager et litt for lite elastisk tilbud.

Kanskje. Nervene var merkbart roligere på våre kontorer, eller snarere hjemmekontorer. Jeg minner om at vi ikke investerer i verdipapirmarkedet, vi investerer i verdipapirer. Du hører gjerne at man ikke kan se skogen for bare trær. Vel, i dette tilfellet vil jeg hevde at mange investorer ikke ser trærne for bare skog. Det var og er ingen mangel på levedyktige trær i denne skogen.

Mens statsobligasjoner falt i verdi, hvilket jo er det samme som å si at de tilsvarende rentene steg, var kredittmarginer en helt annen historie. Kredittmarginer på både amerikanske og europeiske high yield-obligasjoner falt faktisk med gjennomsnittlig 26-27 basispunkter i februar. Siden vi forvalter flere obligasjonsfond med en god del kapital investert i nettopp high yield-obligasjoner, har vi opplevd februar som betydelig mer akseptabel.

Enda viktigere er det at brorparten av disse obligasjonene har flytende rente, slik at de er behagelig ufølsomme for endringer i rentenivået. Så du skjønner hvorfor vi ikke er så bekymret for våre obligasjonsfond.

I aksjemarkedet har stigende lange renter vært spesielt gunstig for verdiaksjer. I flere år nå har jevnt fallende renter fyrt oppunder en spesielt sterk oppgang for aksjer med mer av den forventede inntjeningen et godt stykke inn i fremtiden – altså typiske vekstaksjer. Med stigende renter ser plutselig moderat prisede verdiaksjer mer interessante ut igjen.

For verdiaksjer, sammenlignet med vekstaksjer, var faktisk februar den femte beste måneden i historien siden starten på MSCIs verdi- og vekstindekser i januar 1975. Verdiaksjer tiltrekker seg ikke like mye oppmerksomhet og skaper ikke like mange overskrifter som vekstaksjer, særlig om vi sammenligner med aksjer som Tesla – som, jovisst, falt med 15 prosent i februar (spoiler alert: vi eier ingen Tesla-aksjer).

Imens røkter vi trærne våre som best vi kan og gleder oss over noen gode relative avkastningstall.

Månedsrapporter for februar 2021

Pareto Investment Fund
Det ble en ny sterk måned i det norske aksjemarkedet, som steg drøye fire prosent. Det ble en enda sterkere måned for fondet, som steg seks prosent.

 

Pareto Aksje Norge 
Februar ble en god måned for porteføljen, med en oppgang på drøyt åtte prosent sammenlignet med referanseindeksens drøye fire prosent. Oppgangen er bredt fundamentert på tvers av sektorer og selskaper.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet hadde god avkastning i februar. Aksjemarkedet var også denne måneden preget av selskapenes rapporter for fjerde kvartal, samt tiltagende inflasjonsforventninger.

 

Pareto Global
Februar ble nok en solid måned for Pareto Global. Et sentralt tema i aksjemarkedet denne måneden var oppgangen i lange renter, og de porteføljeselskapene som bidro mest, var de som vil profitere på et høyere rentenivå.

 

Pareto Nordic Return
Med fire prosent stigning la fondet bak seg en god måned. Det nordiske aksjemarkedet nøyde seg med to prosent. Fondet nøt godt av en fortsatt høy aksjeandel og overvekt i norske aksjer.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde god avkastning i februar. Aksjemarkedet var også denne måneden preget av selskapenes rapporter for fjerde kvartal, samt tiltagende inflasjonsforventninger.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde god avkastning i februar. Aksjemarkedet var også denne måneden preget av selskapenes rapporter for fjerde kvartal, samt tiltagende inflasjonsforventninger.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Februar var den andre måneden i 2021 med solid positiv avkastning for fondet, støttet av både videre inngang i kredittmarginer og løpende kupongbetalinger.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
For vårt fond er ikke rentebevegelsene en bekymring, siden vi normalt holder obligasjoner med meget kort rentedurasjon. Februar ble derfor nok en solid måned for avkastningen i fondet.

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 
Til tross for turbulensen og store fall i de fleste globale kredittindekser, var fondets avkastning stort sett uendret i løpet av måneden.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter