Til hovedinnhold

Christopher Bjerke ble valgt som ordinært styremedlem for to år.
Lars Irgens ble valgt som varamedlem for ett år.

Pareto Asset Management AS har dermed følgende styre:

  • Rune Selmar (styrets leder)
  • Erik Bartnes (styremedlem)
  • Svein Støle (styremedlem)
  • Christopher Bjerke (andelseiervalgt styremedlem)
  • Liv Monica Stubholt (andelseiervalgt styremedlem)

 

  • Eirik Vetvik (varamedlem)
  • Svend Egil Bergh (varamedlem)
  • Lars Irgens (andelseiervalgt varamedlem)