Til hovedinnhold

Liv Monica Stubholt ble gjenvalgt som ordinært styremedlem for to år, og Lars Irgens ble gjenvalgt som varamedlem for ett år.

Pareto Asset Management AS har dermed følgende styre:

  • Cathrine Lofterød Fegth (styrets leder)
  • Erik Bartnes (styremedlem)
  • Svein Støle (styremedlem)
  • Christopher Bjerke (andelseiervalgt styremedlem)
  • Liv Monica Stubholt (andelseiervalgt styremedlem)

 

  • Anders Haugan (varamedlem)
  • Finn Øystein Bergh (varamedlem)
  • Lars Irgens (andelseiervalgt varamedlem)