Til hovedinnhold

Christopher Bjerke ble gjenvalgt som ordinært styremedlem for to år.

Pareto Asset Management AS har dermed følgende styre:

  • Cathrine Lofterød Fegth (styrets leder)
  • Erik Bartnes (styremedlem)
  • Svein Støle (styremedlem)
  • Christopher Bjerke (andelseiervalgt styremedlem)
  • Liv Monica Stubholt (andelseiervalgt styremedlem)

 

  • Anders Haugan (varamedlem)
  • Finn Øystein Bergh (varamedlem)
  • Lars Irgens (andelseiervalgt varamedlem)