Til hovedinnhold

Fusjonen ble godkjent og vil bli gjennomført 9. mars 2020.

Forslag til fusjon vedtatt

Pareto Høyrente vil være åpent for tegning og innløsning frem til 2. mars 2020. I denne perioden har fondets andelseiere rett til gebyrfri innløsning. Etter denne datoen stenges fondet frem til fusjonen gjennomføres 9. mars 2020.

Fra gjennomføringsdatoen kan andelseierne utøve sine rettigheter som andelseiere i Pareto Nordic Cross Credit. Alle andelseiere i Pareto Høyrente, herunder de som ikke brukte stemmeretten eller stemte imot fusjonen, vil bli andelseiere i Pareto Nordic Cross Credit dersom man ikke anvender den daglige innløsningsretten innen 2. mars 2020.

Bakgrunn og konsekvenser

Bakgrunnen for og konsekvenser av den forestående fusjonen finnes i informasjonen som ble sendt ut til andelseierne i Pareto Høyrente sammen med innkallingen til andelseiermøtet

Andelseiermøte gjennomført

Andelseiermøtet ble avholdt 13. februar 2020 kl. 10.00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (8. etasje) i Oslo. Fusjonen ble godkjent med et flertall på 94,93 prosent av representerte andeler i møtet.

Les mer om det overtagende fondet