Til hovedinnhold

PRI-rapportering er det største globale rapporteringsprosjektet om ansvarlige investeringer, med mer enn 3000 signaturer med en samlet AUM på over 90.000 milliarder dollar. Sammen driver vi ansvarlige investeringer fremover.

I arbeidet med å fremme ansvarlige investeringer har Pareto Asset Management undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Som del av våre forpliktelser må vi rapportere årlig om våre ansvarlige investeringer.

Les våre PRI-rapporter for 2020:

Bak UNPRI-prinsippene står UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), som er et globalt partnerskap mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren. Blant målene for samarbeidet er å identifisere, fremme og realisere beste miljø- og bærekraftspraksis i finansnæringen. Sentralt i dette samarbeidet står ESG-spørsmål, utledet fra de engelske begrepene environmental issues, social issues og corporate governance.

UN PRI logo