Til hovedinnhold

Aksjer long bidro til nesten hele denne oppgangen, mens aksjer vi var short hadde et negativt bidrag på rundt ett prosentpoeng. Vi hadde et positivt bidrag fra valuta på rett i underkant av to prosentpoeng.

Etter et svakt aksjemarked i 2018 gjorde det brede aksjemarkedet det sterkt i 2019. Lave forventninger og generell negativitet er ofte et godt utgangspunkt for god avkastning til investorer.

Etter et slikt godt år er det naturlig at vi får spørsmål om aksjemarkedet nå priser fremtidig inntjening for høyt. Først og fremst er det viktig å minne oss selv på at vi ikke eier en portefølje som ligner på en indeks, eller markedet generelt. Vi eier et knippe nøye utvalgte kvalitetsselskaper. Dette er selskaper med høy profitabilitet og gode langsiktige utsikter. Flere av dem opererer uten finansiell gjeld og kan vise til historisk stabile resultater selv i perioder med svak økonomisk vekst. Selskapene vi er investert i er attraktivt priset, noe som muliggjør god fremtidig avkastning for oss som eiere.

Cisco

Et godt eksempel på et attraktivt priset kvalitetsselskap er teknologiselskapet Cisco. Selskapet er verdensledende på produksjon og tjenester knyttet til høyteknologiske nettverk. Fremover vil selskaper som ønsker å samle data og knytte sammen maskiner og andre fysiske installasjoner («Internet of things»), etterspørre produkter og tjenester fra Cisco. Selskapet kaster i dag av seg nesten 15 milliarder dollar i kontanter årlig. Av dette utbetales rundt seks milliarder til oss som aksjonærer, mens det resterende blir brukt til å finansiere videre vekst. Egenkapitalen til Cisco er i dag verdsatt til rett over 200 milliarder dollar, og selskapet har knappe 20 milliarder dollar i gjeld. Vi betaler altså under 14 ganger årlig fri kontantstrøm for å bli eiere av Cisco. Vi mener dette representerer en god mulighet for at vi som eiere skal få god verdiskaping i årene som kommer.

Endringer i 2019

I løpet av året har vi solgt oss helt ut av den britiske kleskjeden Next og den britiske nettbaserte markedsplassen Autotrader. Vi har vært aksjonærer i Next siden januar 2017 og Autotrader siden våren 2018. Begge selskaper har levert svært godt i perioden vi har vært eiere. Bare i 2019 var Next opp over 80 prosent, og dermed den aksjen i porteføljen som steg mest. Både Next og Autotrader er fantastiske selskaper vi gjerne skulle fortsette å være eier av. På tross av deres høye kvalitet er de ikke verdt en uendelig pris, og vi så oss nødt til å selge på det vi anser som gode priser for disse aksjene.

I løpet av året tok vi inn tre nye selskaper, Alphabet (Google), Stabilus og NetEnt. Felles for disse selskapene er at de har dominerende posisjoner i sine nisjer, god ledelse og attraktiv prising. Vi ser frem til å eie disse selskapene i årene som kommer.

Disney

For flere av selskapene i porteføljen var 2019 et godt driftsår, og viktige strategiske beslutninger for fremtiden ble tatt.

En av våre største bidragsytere i 2019 var Disney. Dette er et selskap vi har fulgt over mange år; vår første investering ble foretatt tilbake i 2016. Disneys verdiskaping over tid er imponerende. Gjennom udødelige karakterer og filmfranchiser greier de år etter år å trollbinde publikum. Dette gir dem en unik posisjon i underholdningsmarkedet. I 2019 var de åtte av de ti mest innbringende filmene på verdensbasis en Disney-produksjon. På tross av sin historiske suksess er et selskap som Disney helt avhengig av å fornye seg for å være relevant og fortsette å skape aksjonærverdier. I november ble Disney+ lansert i USA. Disney+ er selskapets egen strømmetjeneste direkte til konsumenter. Tjenesten gir publikum direkte adgang til det unike innholdsbiblioteket Disney har opparbeidet over flere tiår. Disney+ vil være helt sentral i den fremtidige verdiskapingen til Disney, og vi gleder oss over gode tall fra lanseringen i USA. Disney+ er planlagt lansert i Norge i mars 2020.

Vi har i høst fått et enda nærmere innblikk i Disney gjennom den nyutgitte boken til administrerende direktør i Disney de siste 15 årene, Bob Iger. I boken gir han en fascinerende detaljert gjennomgang av de viktigste strategiske beslutningene som er tatt i Disney i denne perioden. For alle som er interessert i praktisk ledelse og kapitalallokering anbefales hans nyutgitte bok, «The Ride of a Lifetime».

Regnskapsmessig inntjening i Disney vil i de kommende periodene være under press. De har nå trukket tilbake alle sine produkter fra Netflix. Det betyr hundrevis av millioner dollar i tapte lisensinntekter. Samtidig vil de investere tungt i Disney+, både i form av nytt innhold og teknologi. Som langsiktige investorer ønsker vi at selskapet skal ta disse kortsiktige investeringene for å sikre den langsiktige inntjeningen. Vi mener at Disneys unike posisjon gjør at investeringene i dag med stor sannsynlighet vil gi høy avkastning til oss som aksjonærer i fremtiden.

Porteføljen

Ved inngangen til 2020 eier vi andeler i 24 selskaper. Disse langsiktige eierposisjonene utgjør 100 prosent av andelskapitalen i Pareto Total. Vi har solgt short åtte selskaper som utgjør i alt seks prosent av andelskapitalen. Seks prosent av andelskapitalen er plassert i obligasjoner og kontanter.

 

Les siste månedsrapport

 

Forvalterteam


Pareto Total plc (Pareto Total) er et irsk Qualifying Investor Alternative Investment Fund, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et norsk spesialfond. Fondet er regulert av the Central Bank of Ireland. Pareto Asset Management AS er forvalter i henhold til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.