Til hovedinnhold

Forvalter Tore Været har tredoblet verdien av kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return siden han overtok i 2007. Nå viderefører vi suksessen gjennom å rendyrke den nordiske aksjeforvaltningen i et helt nytt fond – Pareto Nordic Equity.

The north part of the planet
Pareto Nordic Equity - et rendyrket nordisk aksjefond.

Hvorfor Norden

Norden kan vise til en usedvanlig god historisk avkastning. En million i januar 1970 ville ha vokst til 350 millioner i dag. Historisk avkastning garanterer selvsagt ikke fremtidig avkastning, men suksessen er neppe tilfeldig:

  • Stort voksende marked – verdens 12. største økonomi, raskere vekst enn eurosonen
  • Godt næringslivsklima. Åpne økonomier, høy produktivitet, teknologisk avanserte 
  • Stabile politiske og sosiale regimer, med fornuftige regelverk og lav inflasjon 
  • Kvalitetsselskaper. Nordiske selskaper er kjent for høy kvalitet, god styring og åpenhet
Graph
MSCI totalavkastningsindekser, desember 1969 = 100. Kilde: SSB/Norges Bank/Pareto.

Hvorfor Pareto Nordic Equity

  • Pareto Asset Management er spesialister på Norden med kontorer i Oslo og Stockholm
  • Hele 14 av 19 forvaltere har Norden helt eller delvis i sitt investeringsunivers
  • Fundamental analyse og risikoforståelse gir gode resultater
  • Svært kompetent forvalterteam, ledet av erfarne Tore Været
  • Bygger på den meget gode aksjehistorikken i kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return


Avkastningen i Pareto Nordic Return A var 206,8 % akkumulert, og 10,1 % annualisert, i perioden 1. januar 2007–31. august 2018. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Forvalterteamet

Les mer om fondet

Har du spørsmål?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.