Til hovedinnhold

Vi likte Schneiders lave kapitalbinding og kapitallette forretningsmodell, der hele driftsresultatet ble konvertert til kontanter. Vi så også at selskapet var godt posisjonert for den sterke veksten i elektrifisering og energisparing.

Ved starten på det nye året var det få tegn til at så mange andre delte denne oppfatningen. Kursen var da på det laveste siden 2017, litt under vår kostpris.

Schneider selv hadde høynet sin egen guiding, noe det skulle komme til å gjenta få måneder senere. Dessuten annonserte de et nytt tilbakekjøpsprogram og ambisjoner om å heve driftsmarginen med to prosentpoeng. Men analytikerne trodde ikke helt på disse ambisjonene. Inntjeningen viste seg dessuten å havne litt under estimatene ved inngangen til året. Estimatene for 2020 rikket seg knapt gjennom året.

Og likevel: Fra bunnen, 3. januar 2019, leverte aksjen en avkastning på 64 prosent, med en bemerkelsesverdig jevn stigning gjennom året.

Hvorfor så kraftig oppgang?

Vi så at selskapet var godt posisjonert for den sterke veksten i elektrifisering og energisparing.

Så godt som hele oppgangen skyldtes høyere prising. Dette året tok Schneider spranget fra desidert upopulært til svært populært.

Markedet satte åpenbart pris på det vi så: posisjoneringen mot en grønnere og mer energieffektiv verden. Du skal ikke bla lenge på Schneiders nettsider før du finner stikkord som bærekraft, klima, etikk og sirkulær økonomi, og her har vi et selskap som synes å ha sine ord i god behold. Selskapet er ikke nytt – det ble grunnlagt i 1838 – men de har vært flinke til å modernisere og spisse strategien mot verden av 2020.

Og dette har gitt dem en god katalysator for rasjonalisering og sterkere organisk vekst: For 2020 og 2021 forventes nå klart høyere inntjeningsvekst enn i 2019.Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2019.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet

Pareto Global er et aksjefond som investerer i globale selskaper i utviklede markeder. Fondet investerer i selskaper med en solid markedsposisjon og stabilt sterk inntjeningsevne.