Til hovedinnhold

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle sine fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser. Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond tar dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.

Vi er veldig stolte over å være det første kredittfondet i Norge som får dette kvalitetsstempelet.

Stefan Ericson Head of Fixed Income

- Pareto Global Corporate Bond har hatt en grundig investeringsprosess helt siden fondet ble lansert i 2015. Vi har fra første stund valgt bort sektorer med høyere risiko, som råvarer, gambling, tobakk og våpen, sier Stefan Ericson, Head of Fixed Income i Pareto Asset Management. - En «negativ screening kombinert med positiv screening» i bærekraftige selskaper og mer defensive bransjer tror vi skaper en bedre langsiktig avkastning for våre kunder.

- Vi er veldig stolte over å være det første kredittfondet i Norge som får dette kvalitetsstempelet, avslutter Ericson.

Svanemerkede fond

Svanemerket er en merkeordning som stiller høye krav til fondets porteføljeseleksjon gjennom blant annet å ekskludere noen selskaper, inkludere andre og være transparente.

- Investorer rundt om i Norden får nå også anledning til å investere i et svanemerket kredittfond som oppfyller tøffe krav om bærekraft. Tidligere har det mest vært aktivt forvaltede aksjefond som har oppfylt våre krav. Det er både bra og nødvendig at floraen nå utvides, sier Per Sandell, leder for forretningsområdet finansielle tjenester i Nordisk Miljømerking.

At et fond er svanemerket betyr ikke at alle selskapene i fondet er bærekraftige eller er helt uten problemer eller mangler. Svanens krav til fondet bidrar til at man gjennom sin investering kan påvirke markeder, bransjer og selskaper i en mer bærekraftig retning.

Last ned pressemelding (pdf.)

Kontakt

Ved spørsmål vennligst kontakt Stefan Ericson, Head of fixed income.

Pareto Global Corporate Bond