Til hovedinnhold

Du vil ha ansvaret for selskapets risikostyringsfunksjon og vil være i tett dialog med selskapets investeringsdirektør samt porteføljeforvaltere og rapporterer til adm. dir. og styret i selskapet.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for at selskapets risikostyringsfunksjon har gode retningslinjer og arbeidsprosesser
  • Gi styret råd om identifisering av risikoprofil for hvert fond som forvaltes
  • Overvåke og rapportere til ledelse og styret om overholdelse av risikogrenser og om risikostyringen er tilstrekkelig og effektiv
  • Bistå andre funksjoner i mid-/backoffice, og mulighet for å arbeide med prosjektbaserte oppgaver

Vi søker primært en person som:

  • Er økonom, ingeniør eller har annen relevant bakgrunn
  • Har sterke kvantitative ferdigheter
  • Gjerne har innsikt i fondsbransjen

Har du spørsmål?

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknadsfrist: 6. mai 2019

Søknad med CV sendes til én av ovennevnte, og merkes med «Søknad Risk Manager» i emnefeltet. Alle søknader behandles konfidensielt.

 


Pareto Asset Management AS er et datterselskap i Pareto-gruppen. Produktsortimentet består av aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med frie mandater og individuelle avtaler om diskresjonær forvaltning. Pareto Asset Management AS er en flat organisasjon med store muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi er 58 ansatte, med kontorer i Oslo, Stockholm og Frankfurt, og har fond registrert i Irland, Luxembourg og Norge.