Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS er et datterselskap i Pareto-gruppen. Produktsortimentet består av aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med frie mandater og individuelle avtaler om diskresjonær forvaltning. Pareto Asset Management AS er en flat organisasjon med store muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi er 56 ansatte, med kontorer i Oslo, Stockholm og Frankfurt, og har fond registrert i Irland, Luxembourg og Norge.

Head of Compliance

Vi søker etter ny complianceansvarlig til vårt kontor i Oslo. Stillingen har bred kontaktflate mot øvrige deler av organisasjonen og rapporterer direkte til adm. dir. og styret i selskapet.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for at selskapets compliancefunksjon har gode arbeidsprosesser og metodikk
  • Kontrollere selskapets etterlevelse av regelverk og interne retningslinjer
  • Gi råd og veiledning, samt bidra til opplæring av ledelse og ansatte om relevant regelverk og interne retningslinjer

Vi søker primært en person som:

  • Er jurist eller har annen relevant bakgrunn
  • Har innsikt i fondsbransjen
  • Har kunnskap om utenlandske fondsstrukturer, diskresjonær forvaltning og investeringsrådgivning

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til adm. dir. Lasse Ruud på e-post lasse.ruud@paretoam.com eller telefon 908 99 316, eller til risk manager/fungerende compliance Espen Ottersen på e-post espen.ottersen@paretoam.com eller telefon 952 45 999.

 

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV sendes til én av ovennevnte, og merkes med «Søknad Head of Compliance» i emnefeltet.

Alle søknader behandles konfidensielt.