Til hovedinnhold

Vi kan trygt trekke den konklusjon at gjenopphentingen har vært rask og sterk.

Interessant nok er det ikke mange spor av årets dramatikk i avkastningstallene for de siste 12 månedene, der aktuelle indekser spenner fra minus fire prosent (den norske fondsindeksen) til pluss seks prosent for verdensindeksen og tolv prosent for S&P 500. Det er trygt innenfor rammen av sannsynlige utfall i aksjemarkedet. Med andre ord: Om du bare så på disse avkastningstallene, ville du ganske sikkert konkludere med at det var et temmelig kjedelig år.

Slik er nå en gang aksjemarkedets natur: Uhorvelig humpete veier blir til strøken asfalt etter hvert som tiden går. Ikke rart dette siste året ser så kjedelig ut. Det er nesten som om vi er tilbake til normalen.

Vel, egentlig ikke; obligasjonsmarkedet er uenig. Kredittmarginene er på ingen måte tilbake til nivåene før koronakrisen. Tvert imot: For globale high yield-obligasjoner er kredittmarginene fremdeles omtrent 1,2 prosentpoeng over nivåene ved utgangen av juli i fjor.

Det er en betimelig påminnelse om at det fortsatt er noe som er skakt og skjevt i økonomien. Massive støttetiltak fra sentralbanker og regjeringer har riktignok bidratt til å løfte både stemningen og kursene i aksjemarkedet, men realøkonomien er langt fra tilbake til det normale. Og risikoen vedblir å være høy.

Bare husk at til syvende og sist er det risikoen du får betalt for.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter