Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet og Pareto Obligasjon.

Tid og Sted

  • Fredag 9. april 2021 klokken 08.00
  • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
  3. Valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i Pareto Asset Management AS:
  • Administrasjonen innstiller at Christopher Bjerke gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem for to år.
  • Administrasjonen innstiller at Lars Irgens gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem for ett år.


Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 24. mars til 8. april med stemmeseddel som finnes her. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 7. april 2021 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 8. april 2021 kl. 08.00, på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.