Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet og Pareto Obligasjon.

Tid og Sted

  • Fredag 20. mars 2020 klokken 10.00
  • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
  3. Valg av ett styremedlem til styret i Pareto Asset Management AS:
  • Administrasjonen innstiller at Liv Monica Stubholt gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem for to år. 
  • Administrasjonen innstiller at Lars Irgens gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem for ett år.

Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 5. mars til 19. mars med stemmeseddel som finnes her. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 18. mars 2020 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 19. mars 2020, på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.