Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Nordic Return, Pareto Likviditet, Pareto Obligasjon og Pareto Høyrente.

Tid og Sted

  • Mandag 15. april 2019 klokken 10.00
  • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
  3. Valg av ett styremedlem til styret i Pareto Asset Management AS:
  • Administrasjonen innstiller at Christopher Bjerke gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem for to år. 

Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 29. mars til 12. april med stemmeseddel som finnes her. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 12. april 2019 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 11. april 2019 på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.