Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS ønsker å fusjonere Pareto Høyrente (overdragende fond) med Pareto Nordic Cross Credit (overtagende fond), et underfond i Pareto SICAV. Pareto Høyrentes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn 

Bakgrunn og begrunnelse for den foreslåtte fusjonen finnes i vedlagte Informasjon til andelseierne i Pareto Høyrente. Den foreslåtte fusjonen er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management AS, herunder av de andelseiervalgte styremedlemmene, og av styret i Pareto SICAV. Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til den foreslåtte fusjonen, og det er nå opp til andelseierne i Pareto Høyrente å avgjøre hvorvidt fusjonen skal gjennomføres.

Andelseiermøte 13. februar 2020

Det innkalles herved til andelseiermøte 13. februar 2020 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (8. etasje) i Oslo.

Andelseierne bes på andelseiermøtet ta stilling til:

  1. Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder
  2. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne
  3. Forslag om fusjon av Pareto Høyrente med Pareto Nordic Cross Credit

Skjema for deltagelse, stemmefullmakt og forhåndsstemme finnes i vedlagte:


Resultatet av andelseiermøtet vil bli publisert på vår hjemmeside paretoam.com.

Dersom andelseiermøtet godkjenner fusjonen vil fusjonen gjennomføres 9. mars 2020. Andelseiere som ikke ønsker å motta andeler i Pareto Nordic Cross Credit må i så fall innløse sine andeler i Pareto Høyrente senest 2. mars 2020.

Vedlegg