Til hovedinnhold

Fusjonen må godkjennes av andelseiermøtet i Pareto Høyrente som avholdes 13. februar 2020.

Dersom andelseiermøtet godkjenner fusjonen vil fusjonen gjennomføres 9. mars 2020.

Fusjonen forventes ikke å ha noen negative konsekvenser for andelseierne i Pareto Nordic Cross Credit.

Mer informasjon: