Til hovedinnhold

Dessverre, nei. Disse faktorene beveget åpenbart finansmarkedene i februar. Vi er glade for å kunne melde at alle våre mandater økte i verdi denne måneden, og, joda, positive finansnyheter spilte så visst en positiv rolle. Vi tror bare ikke at det er slik vi skaper verdier for våre kunder. Du har vel ikke plassert dine midler hos oss for at vi skal navigere i den stadige strømmen av finansnyheter, har du vel?

For fire måneder siden siterte jeg den avdøde økonomen Paul Samuelson på at aksjemarkedet hadde varslet ni av de siste fem resesjonene. Hvis du ser på de daglige kursbevegelsene, er nok det virkelige tallet en god del høyere enn ni. Hver gang det kommer illevarslende nyheter om raknende handelsforbindelser eller ubegripelige tweets, er det alltids en mulighet for at en enkel ekstrapolering gir den beste gjetningen. Og hvis ting virkelig går galt ...

Vi er glade for å kunne melde at alle våre mandater økte i verdi denne måneden.

Med ujevne mellomrom blir det ekstra tydelig at frykten har tatt nakketak på aksjemarkedet. Her er en statistisk underfundighet fra Oslo Børs: Hvis du nå hadde kommet i skade for å oppleve alle de verste dagene i den moderne børshistorien på rekke og rad, ville du ha tapt 75 prosent av pengene dine etter bare to uker. Det ligger ganske mange resesjonsvarsler bare der.

På den andre siden, eller snarere i den andre enden av skalaen, ville du ha tredoblet pengene på bare tolv dager om du traff de aller beste børsdagene etter hverandre.

Ekstremt usannsynlig? Selvfølgelig. Det er jo det som er poenget: Markedsbevegelser impliserer ofte forventninger om ekstremt usannsynlige utfall. Ganske ofte er det et tydelig hint av resesjonsvarsel (eller eufori) i kursbevegelsene.

Så, nei, vi synes ikke at denne måneden – gode resultater til tross – er noe å sprette champagnen for. Til gjengjeld kommer vi nok til å fortelle deg at det heller ikke er noe poeng å møte den neste elendige måneden med gravøl.

Det er rett og slett slikt som hører med.

Månedsrapporter for februar 2019

Pareto Investment Fund
Fondet fortsatte i februar sin gode start på året. Sentimentet i markedet har blitt gradvis lettere siden årsskiftet, og bekymringer for full handelskrig og svekkelse i etterspørsel, spesielt fra Kina, har avtatt.

 

Pareto Aksje Norge 
Den positive starten på året fortsatte også inn i februar. Store deler av høstfallet i 2018 er innhentet, men det er fortsatt ti prosent opp til toppnoteringen fra oktober.

 

Pareto Nordic Equity
Investeringsåret 2019 fikk en positiv start for nordiske aksjer, og februar fulgte opp med en god måned – både fondet og markedet la på seg fire prosent i verdi.

 

Pareto Global
Februar ble en ny måned med meget positiv utvikling. Pareto Global endte opp over fem prosent denne måneden.

 

Pareto Nordic Return
Februar ble en ny god måned for nordiske aksjer, og fondet steg nesten fire prosent.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde en god måned. Samtlige eierposisjoner, med ett unntak, steg i verdi.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde en god måned. Samtlige eierposisjoner, med ett unntak, steg i verdi.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Det nordiske høyrentemarkedet fortsatte sin sterke utvikling fra januar. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet var god, og kredittmarginene kom videre ned.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Året har virkelig begynt godt for aktivaklasser med risiko, inkludert kreditter. Likviditeten i markedet er betydelig bedre enn ved utgangen av 2018. Nye emisjoner som har kommet ut i år har handlet sterkt i andrehåndsmarkedet.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente hadde en sterk utvikling i februar. Dermed fikk fondet en veldig god start på året og innhentet den noe svakere utviklingen fra slutten av 2018.

 

Pareto Total

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.