Til hovedinnhold

Ei heller måtte vi vente lenge på mer politisk underholdning, fra impulsive tweets til en formell riksrettsundersøkelse.

Og likevel:

September viste seg å bli en ganske så trivelig måned. Ledende aksjeindekser endte i positivt terreng, mens det typisk mer skeptiske obligasjonsmarkedet signaliserte fornyet tiltro gjennom høyere lange renter og uendrede eller marginalt lavere kredittpremier.

Likeledes har våre andelseiere grunn til å juble: Alle våre fond leverte positiv avkastning denne måneden.

Eh ... jeg skulle så gjerne ha kunnet melde at samtlige fond steg i verdi. Men det ville ikke ha vært heeelt sant – fake reporting, om du vil. For Pareto Obligasjon spiste denne måneden 0,2 prosent av andelsverdien.

Nå har det seg slik at Pareto Obligasjon investerer i finansielle instrumenter utstedt eller garantert av Den norske stat, kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Vi snakker investment grade kredittkvalitet. Du finner ikke så mye tryggere utstedere enn dette.

Alle våre fond leverte positiv avkastning denne måneden.

Månedens negative fortegn skyldes naturligvis oppgangen i rentenivået. Våre andre rentefond har i stor grad obligasjoner med flytende rente og dermed svært lav rentedurasjon – eller, som Pareto Global Corporate Bond, har tatt ned rentedurasjonen gjennom året og har en høy effektiv rente. Pareto Obligasjon, på sin side, har obligasjoner med lengre løpetid og fast, forholdsvis beskjeden kupongrente. Dermed har fondet også høyere rentedurasjon, det vil si høyere eksponering mot løpende endringer i rentenivået.

Moralen er 

Jeg føler meg på trygg grunn når jeg skriver at dette er et midlertidig tap. Risikoen for mislighold i disse obligasjonene er veldig, veldig liten. Pussig da at akkurat dette fondet er det eneste med minus denne måneden.

Eller kanskje ikke. Moralen er vel nå nesten pinlig åpenbar: Hvis du tolker kortsiktige bevegelser som tegn på risiko, kan de være svært villedende.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter