Til hovedinnhold

Ei heller måtte vi vente lenge på mer politisk underholdning, fra impulsive tweets til en formell riksrettsundersøkelse.

Og likevel:

September viste seg å bli en ganske så trivelig måned. Ledende aksjeindekser endte i positivt terreng, mens det typisk mer skeptiske obligasjonsmarkedet signaliserte fornyet tiltro gjennom høyere lange renter og uendrede eller marginalt lavere kredittpremier.

Likeledes har våre andelseiere grunn til å juble: Alle våre fond leverte positiv avkastning denne måneden.

Eh ... jeg skulle så gjerne ha kunnet melde at samtlige fond steg i verdi. Men det ville ikke ha vært heeelt sant – fake reporting, om du vil. For Pareto Obligasjon spiste denne måneden 0,2 prosent av andelsverdien.

Nå har det seg slik at Pareto Obligasjon investerer i finansielle instrumenter utstedt eller garantert av Den norske stat, kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Vi snakker investment grade kredittkvalitet. Du finner ikke så mye tryggere utstedere enn dette.

Alle våre fond leverte positiv avkastning denne måneden.

Månedens negative fortegn skyldes naturligvis oppgangen i rentenivået. Våre andre rentefond har i stor grad obligasjoner med flytende rente og dermed svært lav rentedurasjon – eller, som Pareto Global Corporate Bond, har tatt ned rentedurasjonen gjennom året og har en høy effektiv rente. Pareto Obligasjon, på sin side, har obligasjoner med lengre løpetid og fast, forholdsvis beskjeden kupongrente. Dermed har fondet også høyere rentedurasjon, det vil si høyere eksponering mot løpende endringer i rentenivået.

Moralen er 

Jeg føler meg på trygg grunn når jeg skriver at dette er et midlertidig tap. Risikoen for mislighold i disse obligasjonene er veldig, veldig liten. Pussig da at akkurat dette fondet er det eneste med minus denne måneden.

Eller kanskje ikke. Moralen er vel nå nesten pinlig åpenbar: Hvis du tolker kortsiktige bevegelser som tegn på risiko, kan de være svært villedende.

Månedsrapporter for september 2019

Pareto Investment Fund
Aksjemarkedene hadde en positiv utvikling i september. Droneangrepet mot et oljefelt i Saudi-Arabia medførte at oljesektoren – og fondet – fikk en bedre utvikling enn resten av markedet.

 

Pareto Aksje Norge 
Ifølge kalenderen er tredje kvartal nå historie. Rapportingsmessig starter kvartalet om et par uker. Noen av selskapene har imidlertid kommet med viktige nyhetsdrypp allerede dette kvartalet.

 

Pareto Nordic Equity
Det ble en positiv måned i aksjemarkedene. Angrepet på saudiarabisk oljeproduksjon skapte dramatikk i midten av måneden, men siden har oljeprisen falt tilbake til omtrent der den var før angrepet. Makroøkonomiske data har vært blandet.

 

Pareto Global
I september så vi tydelige tegn på at verdiaksjer kan få sin renessanse. Vår betydelige eksponering mot verdiaksjer gjør at vi ser meget positivt på utsiktene for porteføljen.

 

Pareto Nordic Return
Det ble en positiv måned i aksjemarkedene. Angrepet på saudiarabisk oljeproduksjon skapte dramatikk i midten av måneden, men siden har oljeprisen falt tilbake til omtrent der den var før angrepet. Makroøkonomiske data har vært blandet.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet hadde en god utvikling i september. De nordiske aksjemarkedene hentet tilbake det tapte fra august, i hovedsak drevet av energisektoren og bank.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet hadde en god utvikling i september. De nordiske aksjemarkedene hentet tilbake det tapte fra august, i hovedsak drevet av energisektoren og bank.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
September var en måned med positiv avkastning for Pareto Nordic Corporate Bond. Internasjonalt har markedene vært stabilt positive. I Norden har markedet vært noe mer variert.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Pareto Global Corporate Bond hadde en positiv måned med mye aktivitet i nyemisjonsmarkedet samt justeringer i eksisterende posisjoner.

 

Pareto Høyrente 
September ble en god avkastningsmåned for Pareto Høyrente. Dermed har vi nå lagt bak oss tre av årets fire kvartaler med god avkastning til våre andelseiere.

 

Pareto Total 
Pareto Total hadde en avkastning på fire prosent i tredje kvartal, og hittil i år har fondet steget med 19 prosent, hvorav en svakere krone har bidratt positivt med tre prosentpoeng.

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter