Til hovedinnhold

Således ble april den beste måneden gjennom historien relativt til indeksen, i alle fall for de siste 25 årene. 

Norwegian Air Shuttle steg nesten 80 prosent i løpet av måneden, men forklarer mindre enn halvparten av meravkastningen. Andre som bidro betydelig var Grieg Seafood, DNO, Aker BP og Aker Solutions. På motsatt side av skalaen er vi nødt til å nevne Protector Forsikring og Royal Caribbean Cruises, som falt henholdsvis 13 og 5 prosent.

Norwegian Air Shuttle fremla kvartalsresultat i slutten av måneden. Første kvartal er lavsesong for flyselskapene generelt, og Norwegian leverte sitt svakeste kvartal noensinne. Kostnadene har løpt løpsk gjennom det siste halvannet år som følge av sterk vekst i flåten på den ene side og stigende drivstoffpriser på den annen side. I tillegg har selskapet måttet selge billetter billig for å fylle flyene i tilstrekkelig grad.

Vi har vært langsiktige i vårt syn på aksjen og har lagt til grunn at lønnsomheten er på det laveste og veksten i flyflåten på det høyeste i skrivende stund. Når dette snur i løpet av annet halvår, forventer vi en rask forbedring i lønnsomheten. Kvartalsrapporten overrasket faktisk positivt når det gjaldt kostnadene utenom drivstoff. De var drøye fem prosent bedre enn forventet.

Det som sendte aksjen til himmels i løpet av måneden, var en flaggemelding fra det London-baserte holdingselskapet IAG, som eier blant annet British Airways. De har kjøpt knappe fem prosent av aksjene i Norwegian og vurderer å by på hele selskapet. Vi er på ingen måte overrasket over interessen. Med Norwegians flåte vil de bli klart størst i Europa og styrke sin posisjon i flere viktige delmarkeder. IAG startet opp egen lavprissatsing på langdistanse under merkenavnet Level i 2017, men de mangler skala. Ved utgangen av 2018 vil flåten kun telle fem fly.

IAG tjener bra på sin virksomhet. Legger vi til grunn at de oppnår samme lønnsomhet i Norwegian, burde de kunne betale langt over dagens kurs (300 kroner). I utgangspunktet fant vi det usannsynlig at det ville bli en transaksjon på kort sikt, da forskjellen mellom aksjekurs og de underliggende verdier i Norwegian er veldig stor, selv etter oppgangen. Imidlertid har Norwegian fått flere henvendelser etter at IAG ga seg til kjenne. Flyselskapet har utnevnt rådgivere og satt opp en intern gruppe for å håndtere henvendelsene, og hovedaksjonæren har sagt at han ikke vil stille seg i veien for en eventuell transaksjon. Med disse signaler derfra har sannsynligheten for oppkjøp steget. 

Vi tror IAG ser det samme som vi, at lønnsomheten er lavest nå og veksten høyest, og at det derfor er god timing å kjøpe Norwegian Air Shuttle nå. Og de er ikke alene om den vurderingen. Skulle det ikke bli noe oppkjøp nå, vil kursen falle mye tilbake, men vi mener det er riktig å forbli investert og ikke selge på denne månedens oppgang. Vi venter heller på at driften og inntjeningen pr. aksje løfter seg til mye høyere nivåer enn det vi så i 2017 og 2018. På den måten vil vi som langsiktige investorer i Norwegian få bedre betalt enn om det skjer et oppkjøp med en tradisjonell premie til dagens kurs.

Avkastningen i Pareto Investment Fund A var 13,8 % i april og 18,3 % i gjennomsnitt siste fem år pr. 30.04.2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les siste månedsrapport her

Forvalterteam

Les mer om fondet