Til hovedinnhold

Robuste porteføljer holder stand

Det har vært et uvanlig krevende halvår i aksjemarkedet, men nedstengingen av Norge har gitt positive utslag i enkelte av våre selskaper, og vi så en tydelig dreining i investorenes preferanser mot grønnere investeringer.

For flere av våre fond har det vært et godt andre kvartal etter en krevende start på året.

Last ned rapport

Les hele halvårsrapporten for våre norskregistrerte fond.