Til hovedinnhold

Siden finanskrisen har vi levd i en tid med ekspansiv pengepolitikk, men er nå på vei inn i en periode hvor denne reverseres og styringsrenten vil settes opp. Høyere renter kommer av sterk økonomi, som igjen styrker selskapenes inntjening. Vi mener dette tilsier fortsatt stigende aksjekurser. Men blir rentene høye nok, er det klart negativt med tanke på den høye gjeldsgraden i privat og offentlig sektor globalt. Særlig skal man holde et øye med at korte renter ikke overstiger lange.

Prisingen av aksjer har ikke nådd et nivå der det er grunn til å trekke inn årene. Det kan godt komme en markedskorreksjon, men historisk har de dype fallene kommet kun i situasjoner hvor markedet har vært vesentlig dyrere enn i dag. Et unntak kan være USA, som har nådd et historisk høyt nivå på forholdet mellom aksjekurser og bokført verdi, men da skal man huske at syv av ti av de største selskapene er teknologiselskaper som pleier å være vesentlig dyrere enn gjennomsnittsselskapet.

Les hvordan våre fond har gjort det hittil i 2018.

Les hele halvårsrapporten her