Til hovedinnhold

Vedtektsendringene er godkjent av styret i Pareto Asset Management og Finanstilsynet.

Oslo Børs terminerer beregning av sine statsobligasjonsindekser ved utgangen av januar 2021. Andelsklasse A i de to ovennevnte fondene har symmetrisk variabel forvaltningsgodtgjørelse som er knyttet til en av disse statsobligasjonsindeksene, nærmere bestemt Oslo Børs 3 måneder statsobligasjonsindeks (ST1X).

Den tyske indeksleverandøren Solactive AG har nylig lansert en statsobligasjonsindeks som i praksis vil være veldig lik nåværende ST1X. Solactive NOK 0,25 Year Duration Government Bill & Bond Index (SOL1X) er en statsobligasjonsindeks som er satt sammen, og rebalanseres, basert på et durasjonsmål (modifisert durasjon) på tre måneder. Dette tilsvarer hvordan dagens ST1X er konstruert.

Med virkning fra 1. februar 2021 vil symmetrisk variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes basert på SOL1X.

Vedtektsendringene forventes ikke å medføre noen vesentlige endringer for andelseierne i andelsklasse A, og du som andelseier behøver ikke foreta deg noe.

Vennligst ta kontakt med din kunderådgiver dersom du har spørsmål til vedtektsendringen.

Nytt prospekt er gjeldende fra 1. februar 2021: