Til hovedinnhold

Om du for 20 år siden hadde delt en bunke dollarsedler i to og lagt den ene halvparten i S&P 500 og den andre i indeksen RAFI Fundamental US, ville den siste bunken ha vokst vesentlig raskere. På slutten av oktober 2011 ville den faktisk ha rukket å bli dobbelt så stor som den vanlige indeksbunken.

Du kjenner nok ikke denne indeksen, så la meg forklare. Rundt 15-16 år siden ble begrepet fundamental indeksering introdusert av grunnlegger Robert Arnott og to kolleger i firmaet Research Affiliates. De lanserte senere fundamentalvektede indekser der aksjene var vektet med fundamentale faktorer – typisk regnskapstall som salg, kontantstrøm, utbetalinger til aksjonærene og bokført egenkapital – istedenfor børsverdien.

Det gav så absolutt mening. Pr. definisjon er jo overprisede aksjer overvektet i de vanlige børsverdivektede indeksene, som S&P 500. En forskningsartikkel demonstrerte at strategien ville ha virket i mer enn fire tiår. Og den påfølgende virkelighetstesten syntes å gi en ny bekreftelse.

Som du åpenbart har forstått: Denne indeksen eksisterte ikke i 2000, og det var ingen bunke du kunne ha laget. Metodikken har imidlertid vært brukt til å regne indeksverdier baklengs i tid, og de beregningene demonstrerte hvordan den lenge var en overlegen inngangsvinkel til markedet.

Men ikke nå lenger. Den har faktisk hengt etter i noen tid, med tiltagende mindreavkastning. Relativt sett har 2020 vært en katastrofe, og august er intet unntak. Mens S&P 500 kan skryte av en totalavkastning hittil i år på 10 prosent, er den nevnte fundamentalindeksen fire prosent på undersiden av streken.

Hva skjer?

Fundamentale forhold i børsnoterte selskaper har åpenbart blitt mindre viktige. Investorene virker mer opptatt av vekst – forventet vekst, altså – og kule stories. Faktiske tall er tydeligvis mindre viktige.

Hvis det er noe kjent med dette hjertesukket, kan jeg jo tilføye at kritikerne var snare til å kalle fundamental indeksering «en aktiv verdistrategi i forkledning». I en viss forstand var det jo bare ulike verdimultipler som gjorde at avkastningen ble en annen.

Satt på spissen: I år, ser det ut til, har investorene vært uvanlig likegyldige til verdien av selskapene de har kjøpt.

Jeg er spent på å se hvor lenge det kan vare.

Månedsrapporter for august 2020

Pareto Investment Fund
Det norske aksjemarkedet steg rundt fire prosent, mens Pareto Investment Fund steg rundt fem prosent. August ble dermed den femte måneden på rad der fondet gjorde det bedre enn markedet.

 

Pareto Aksje Norge 
August markerer den femte måneden på rad med oppgang siden det kraftige fallet i første kvartal 2020.

 

Pareto Nordic Equity
Med over to prosent avkastning steg fondet mer enn markedet i august.

 

Pareto Global
Oppgangen i aksjemarkedet fortsatte i august. Aggressiv finans- og pengepolitikk for å redusere skadene fra Covid-19 har blitt tatt godt imot av investorene, og amerikanske aksjer hadde sin beste augustmåned siden 1986.

 

Pareto Nordic Return
Fondet hadde en god august måned og steg med over to prosent.

 

Pareto Nordic Alpha 
I august var det nordiske aksjemarkedet fortsatt preget av rapporter for andre kvartal som alt i alt var noe bedre enn forventet, og fondet hadde nok en god måned.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondets verdier var marginalt ned i august. Det nordiske aksjemarkedet var fortsatt preget av rapporter for andre kvartal som alt i alt var noe bedre enn forventet.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Fondet har fortsatt å levere en god avkastning til sine investorer etter det dramatiske markedsfallet i mars. Avkastningen i august er drevet av både kuponger og kursoppgang.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
"Back in Black"! Mens juli var en grei måned hva gjelder avkastning, har august vært veldig god. Vi er nå tilbake i positivt terreng for året.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet hadde god nettotegning og også en sterk utvikling i august. Fokuset på ESG er fortsatt sterkt i markedet, og vi ser at de fleste selskaper med sterk ESG-profil har gode muligheter.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter