Til hovedinnhold

I november inviterer Lisbeth Rognstrand i Pareto Asset Management, tradisjonen tro, til seminar for vårt kvinnenettverk. Det blir hennes 19. i rekken, og mens tema har variert fra år til år, gleder hun seg spesielt til årets program.

-Vi har etterhvert fått en rekke dyktige kvinnelige gründere i vårt nettverk. Noen er i startfasen og står på egne ben, noen er kommet lenger på ferden og har begynt å selge aksjer for å kunne ekspandere. Andre igjen har nådd målet sitt, og valgt å selge. Felles for dem alle er hardt arbeid og en ukuelig vilje til å lykkes. Dette er damer som imponerer og inspirerer, og jeg gleder meg stort til å høre mer om deres ulike reiser.

Bare én av tre gründere er kvinner

For å gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse, har regjeringen nylig lansert en handlingsplan med 13 tiltak. Dette vil Catrine Gjedebo i Pareto Asset Management fortelle mer om.

-Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land deltar kvinner på langt nær på lik linje som menn i gründerskap. Regjeringen ønsker med den nye handlingsplanen å tilrettelegge for at flere kvinner etablerer virksomhet og får den til å vokse. En gjennomgang av dagens virkemiddelapparat viser uten unntak at menn mottar en betydelig andel av virkemidlene. Som en innledning vil vi se på noen utvalgte fakta og tiltak fra handlingsplanen.

Vi tror gjerne at forhandlinger dreier seg om utveksling av rasjonelle argumenter.

Sigurd Knudtzon Advokat

Maktspillet i forhandlinger

Noe alle gründerne har måttet forholde seg til, enten de har villet eller ikke, er å stå i forhandlinger. Rognstrand og Gjedebo har derfor invitert advokat Sigurd Knudtzon, som vil snakke om maktspillet i forhandlinger.

 -Vi tror gjerne at forhandlinger dreier seg om utveksling av rasjonelle argumenter. Men er det argumentasjonen og en avveining av de samlede interesser som i virkeligheten avgjør utfallet av forhandlinger, eller er det andre faktorer som maktbruk eller maktmisbruk, herunder bruk av hersketeknikker?

Wall street bull with girl

Knudtzon har forhandlet i saker som spenner fra barnebortføring og generasjonsskifte til arbeidstvister, aksjonærtvister, entreprisetvister, kontrakter og M&A, og ifølge foredragsholderen betyr selve maktspillet langt større rolle i forhandlinger enn vi egentlig liker. I sitt foredrag vil han gjennomgå de mest sentrale elementer i forhandlingers maktspill.

Trofast deltaker

-Vi startet vår seminarrekke for våre kvinnelige kunder i 2001, forteller Rognstrand. -Det var et tre dagers kurs i styrearbeid, et tema som skulle vise seg å bli høyst aktuelt, da loven om 40 prosent kvinneandel i styrene kom kun få måneder etter. Vi opprettet også en styrebase hvor potensielle kvinnelige styremedlemmer kunne registrere seg, og har siden formidlet 11 styreverv og to daglige ledere på høyt nivå med utgangspunkt i denne basen.

Av andre temaer som har vært belyst kan nevnes eiendomsinvesteringer kontra aksjer, arv og generasjonsskifte, porteføljeallokering og kurs i aksjeanalyse – gjerne i kombinasjon med vinsmaking, sushikurs, instruksjon i jakt og fiske, curling og fjellturer.

En som har vært med fra starten er Anita Asdahl Hoff.

-Det er alltid interessant og ikke minst veldig hyggelig å delta på kvinneseminarene til Pareto Asset Management. Jeg lærer alltid noe nytt og nyttig, samtidig som jeg gjennom årene har fått flere nye bekjentskaper. Nå ser jeg frem til å høre historiene til de spennende kvinnelige gründerne som står på programmet i år. 

 

Spørsmål om seminaret?

For mer informasjon om seminaret, ta gjerne kontakt med Lisbeth Rognstrand: lisbeth.rognstrand@paretoam.com / telefon 22 01 58 61, eller Catrine Gjedebo: catrine.gjedebo@paretoam.com / telefon 22 01 58 65.

Program

14.00 Velkommen
v/Lisbeth Rognstrand, Pareto Asset Management

14.15 Kvinnelige gründere: Noen tall fra regjeringens offensiv
v/Catrine Gjedebo, Pareto Asset Management

14.30 Fra tradisjonell legerolle til ambisiøs gründervirksomhet
v/Marte Bratlie, gründer av Removaid

Gründerne i healthcare-selskapet RemovAid lager en billig, brukervennlig og trygg måte å fjerne P-stav hos kvinner i utviklingsland på. Prosjektet er støttet av the Bill & Melinda Gates Foundation og Norges Forskningsråd. I 2018 vant de DNBs Healthcare Prize. Det voksende selskapet har også mottatt støtte fra Innovasjon Norge i flere av sine prosjekter.

15.00 Maktspillet i forhandlinger
v/Sigurd Knudtzon, advokat i Adv.firmaet Wahl-Larsen

Knudtzon har i over 20 år holdt kurs og seminarer om forhandlinger for næringslivet og etater, og er fast foreleser om forhandlinger. Han har forhandlet i saker som barnebortføring, arbeidstvister, aksjonærtvister, entreprisetvister, kontrakter, M&A og generasjonsskifte. Han har også utgitt boken "Å forhandle".

17.00 Et Makeup-eventyr
v/Berit Sjøvik, CEO av Makeup Mekka

Berit Sjøvik ble i 2017 hentet fra L´Oréal for å berede grunnen for neste steg for nettbutikken som har vokst kolossalt siden oppstarten i 2008. Makeup Mekka er blant de få nettselskapene som har levert både solid vekst og gode resultater gjennom mange år, og Berit vil fortelle oss om prosessen de har vært gjennom.

17.30 Det moderne India: Den delen av gründervirksomheten vi ikke ser
v/Rina Sundar, forfatter

Rina har tverrfaglig akademisk utdannelse med mastergrad fra BI og Handelshøyskolen i København, og har vært styreleder og daglig leder i Norway India Chamber of Commerce and Industry. Rina konsulteres ofte av media som ekspertkommentator i spørsmål om India, og er en ettertraktet foredragsholder.