Til hovedinnhold

I finansmarkedene holder optimismen stand. I januar steg den effektive renten på statsobligasjoner i en rekke land, spesielt i den lange enden. En brattere rentekurve signaliserer typisk tiltro til høyere vekst, så dette gir en dobbel bekreftelse. Samtidig falt kredittmarginene, altså påslaget for kredittrisiko, et tegn på høyere villighet til å påta seg risiko. Mange aksjemarkeder endte riktignok måneden i minus, etter blandet nytt fra vaksinefronten, men med små marginer.

Det internasjonale pengefondet, IMF, høynet nettopp sitt anslag for den globale veksten i 2021 med 0,3 prosentpoeng, riktignok med en understrekning av hvor usikkert det var. Det var imidlertid noe jeg savnet i den siste rapporten: en henvisning til det kraftige (og formodentlig midlertidige) hoppet i spareraten. Slik jeg ser det, er dette en klar indikasjon på den oppsamlede etterspørselen som kan drive økonomien fremover så snart pandemien endelig er under kontroll.

I Norge har spareraten typisk svingt mellom seks og åtte prosent. Nå anslår Statistisk sentralbyrå at fjorårets sparerate nesten kom opp i 15 prosent. Det er veldig mye forbruk på vent!

Jo, vi pleier å holde litt hardere på lommeboken i usikre tider. Det er nettopp derfor motsyklisk finanspolitikk ble innført i første omgang. Men denne gang er det mange innkjøp vi har vært avskåret fra å foreta – som reising, restaurantbesøk ... tilmed besøke butikker av mange slag. Ikke fortell meg at du vil være like sparsommelig når livet igjen vender tilbake til det normale.

Det tror i alle fall ikke finansmarkedene noe på.

Månedsrapporter for januar 2021

Pareto Investment Fund
Pareto Investment Fund hadde en forrykende start på nyåret. I løpet av måneden ble bildet noe mer broget, og fondet endte med å falle én prosent, som referanseindeksen.

 

Pareto Aksje Norge 
Januar startet bra for porteføljen, men markedsuro mot slutten av måneden bidro til at januaravkastningen endte i minus, på linje med referanseindeksen.

 

Pareto Nordic Equity
Fondets verdier falt marginalt i en måned med nær uforandrede nivåer for det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Global
Så langt i rapporteringssesongen har porteføljeselskapenes inntjening vært bedre enn hva markedet forventet.

 

Pareto Nordic Return
Det nye året startet godt for Pareto Nordic Return, men januar holdt ikke helt inn og fondet endte ned med to prosent.

 

Pareto Nordic Alpha 
Forvalterteamet er nå styrket. Som en følge av dette har vi kjøpt en rekke nye selskaper og gjort flere endringer i eksisterende posisjoner.

 

Pareto Nordic Omega 
Forvalterteamet er nå styrket. Som en følge av dette har vi kjøpt en rekke nye selskaper og gjort flere endringer i eksisterende posisjoner.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Det nordiske high yield-markedet har fortsatt sin positive utvikling så langt i 2021, med ytterligere inngang i kredittmarginer og god avkastning.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Januar ble nok en solid måned forPareto Nordic Cross Credit; avkastningen lå på nivå med fjorårets to siste måneder. Måneden var relativt aktiv for fondet.

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 
Kredittmarkedet var veldig aktivt i både Europa og USA, og fondet hadde enda en måned med positiv avkastning.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter