Til hovedinnhold

Oktober er glemt og november har levert

Pareto Nordic Cross Credit har fulgt den generelle oppgangen i markedene, noe avkastningen for november viser. Obligasjonsmarkedet hadde en litt forsiktig start på måneden, men etter en snau uke ble retningen klar. Med flere positive nyheter ledet aksjemarkedene optimistisk vei, og obligasjonsmarkedet fulgte etter. Selv om smittetallene har steget, nærmer vaksinen seg med stormskritt, Trump ser ut til å akseptere nederlaget og amerikanske myndigheter virker å ha god kontroll på det som kunne se ut som en økt terrortrussel.

Pareto Nordic Cross Credit

Historisk avkastning fra start, pr. 30.11.2020

Graph

 

Strategien om å unngå reise- og fritidssektoren er intakt, men utviklingen følges nøye. Dette er en av sektorene som har opplevd stort verdifall så langt i 2020. Dersom vaksinen er effektiv og reiserestriksjoner gradvis lettes, bør det ha en positiv innvirkning for denne sektoren.

Bevist evne til å stå fast i utfordrende tider

Et av målene for fondets investeringer er at de skal kunne tåle en viss usikkerhet og nedgang i økonomien. Når porteføljen nå legger sitt første år bak seg, har den bevist at den har en slik kvalitet, med god stabilitet gjennom årets urolige perioder.

Fossilfritt

Fra et risikostyringsperspektiv er fondet utformet som fossilfritt og vil unngå eksponering i selskaper som utvinner, foredler eller produserer energi fra olje, gass eller uran. Fondet vil også søke å begrense direkte eksponering mot selskaper som er sterkt påvirket av prissvingninger på fossil energi.

Attraktiv avkastning og fordelaktig diversifisering

  • Svært attraktive kredittmarginer
  • Fordeler ved diversifisering innen globale eller europeiske kredittporteføljer
  • Det nordiske høyrentemarkedet fortsetter å ekspandere – både i regioner og i sektorer
  • Robuste nordiske økonomier med omfattende sikkerhetsnett gir gode forhold for risikotaking og reduserer faren for sosial uro
  • Effektive og velfungerende rettssystemer sikrer stabile og forutsigbare forhold for investorer

 

Erfarne porteføljeforvaltere

Pareto Nordic Cross Credit forvaltes av to senior porteføljeforvaltere med base i Oslo og Stockholm. Fondet er aktivt forvaltet med en velprøvd intern kredittanalysemodell og lokal ekspertise.


Avkastningen i Pareto Nordic Cross Credit A NOK var 0,6 % i november, 1,6 % siden oppstart (25/11/2019) og 1,2 % hittil i år pr. 30.11.2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.