Til hovedinnhold

I deres siste World Economic Outlook ble anslaget for inneværende års globale vekst justert opp til 6,0 prosent, hvilket tilsier at 2021 blir det beste året på nær et halvt århundre. For utviklede økonomier var det tilsvarende tallet 5,1 prosent – opp fra 3,9 prosent i anslagene i oktober.

I tillegg ser det ut til at fjorårets fall på langt nær ble så ille som tidligere anslått. For ni måneder siden ble utviklede økonomier peilet inn mot et fall på hele 8,0 prosent i 2020. Nå mener IMF at reduksjonen i BNP må ha vært rundt 4,7 prosent.

Sagt på en annen måte: BNP i utviklede økonomier vil klatre forbi 2019-nivået ett år tidligere enn man så for seg (eller fryktet, om du vil) for ikke så lenge siden.

Her er minst to lærepenger av interesse. Den første gjelder økonomisk politikk, der verktøykassen slett ikke var tom likevel – og verktøyene virket. Så kraftige som ikke minst de finanspolitiske tiltakene i USA kom til å bli, skulle det bare mangle. Med et budsjettunderskudd i størrelsesorden 15-16 prosent av BNP har faktisk de amerikanske tiltakene en ekspansiv effekt på hele verdensøkonomien.

Lærepenge nummer to: Du burde egentlig ikke bli overrasket. Finansmarkedene har sett dette komme for lenge siden. MSCIs verdensindeks har steget nesten 20 prosent på seks måneder, siden IMF hadde sin forrige fulle gjennomgang i ukene frem mot oktober. Den er opp hele 73,5 prosent siden bunnen i mars i fjor. Og kredittmarginen på for eksempel high yield-obligasjoner i USA har falt med anslagsvis 7,5 prosentpoeng, hvilket mange vil si er enda mer slående.

Det er selvfølgelig korrekt at markedene overreagerte i første instans. Men det gjorde også IMF og andre kompetansetunge økonomiske miljøer med sine vekstanslag – bare noe senere. Og slik, vil jeg påstå, er den klassiske rekkefølgen her. Det er et temmelig veletablert faktum at endringer i BNP-veksten sier lite eller ingenting om den samtidige avkastningen i finansmarkedene. Noen ville kanskje også mene at det er en banal observasjon.

Og noen gjør det fortsatt ikke. Det er kanskje den virkelige overraskelsen her.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter