Til hovedinnhold

Nye toppnoteringer ble faktisk satt på en rekke børser verden over, fra Stockholm og Oslo til New York og Frankfurt, i mange tilfeller kort tid etter forrige topp. Snakker om forandring fra samme tid i fjor!

Jubelen er forholdsvis dempet. Nye toppnoteringer møtes uvegerlig med det samme spørsmålet fra kunder: Nå som markedet har nådd nye høyder, burde jeg bekymre meg? For å vri litt på en ikonisk rockelåt: The present's so bright ... and we're not wearing shades. Kanskje solbriller hadde vært på sin plass?

Det korte svaret er et klart ja: Du burde bekymre deg. Om du har investert i risikable aktiva, burde du alltid være bekymret, i den forstand at du må være mentalt forberedt på å miste hele eller deler av din investering. Du kan håndtere denne risikoen gjennom en fornuftig investeringsfilosofi, men du kan ikke få den til å forsvinne.

Stadig nye toppnoteringer burde imidlertid ikke være en kilde til bekymring. Dette er ikke et uttrykk for risiko. Det er snarere motsatt:

Aksjemarkedene når ikke nye topper fordi de har klatret så høyt. De gjør det fordi, nåvel, det er på tide. Ventetiden avhenger av volatiliteten, altså hvor mye kursene svinger. Mer volatile aksjekurser betyr at nye toppnoteringer vil nås sjeldnere og med mer ujevne mellomrom, mens mindre volatile markeder impliserer hyppigere toppnoteringer.

Får du fortsatt renter på sparekontoen? Da når kontoen din nye toppnoteringer hver bidige dag. Det bekymrer deg ikke, gjør det vel?

Dessverre er det ikke slik at aksjemarkedene setter nye rekorder hver eneste dag. De gjør det sporadisk. Men hvem ville vel risikere å bytte inn aksjeeksponeringen mot en nesten urørlig bankkonto?

Månedsrapporter for april 2021

Pareto Investment Fund
Det er vår oppfatning at fondet er godt skodd for økonomisk normalisering og gjenåpning.

 

Pareto Aksje Norge 
Det ble en ny positiv aksjemåned, og det samme gjelder for vår portefølje.

 

Pareto Nordic Equity
Fondet fortsatte å utvikle seg godt i april. Rapporter for første kvartal påvirket aksjekursene til selskapene i porteføljen, så vel som i det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Global
De fallende rentene førte til at vekstselskaper gjorde det relativt bedre enn verdiselskaper denne måneden. Likevel hadde fondet en sterk måned, drevet av gode kvartalsrapporter.

 

Pareto Nordic Return
Verdens finansmarkeder fortsetter himmelferden. I april steg verdensindeksen for aksjer med fire prosent, Norden med tre prosent og vårt fond med gledelige fem prosent.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet fortsatte å utvikle seg godt i april. Rapporter for første kvartal påvirket aksjekursene til selskapene i porteføljen, så vel som i det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet fortsatte å utvikle seg godt i april. Rapporter for første kvartal påvirket aksjekursene til selskapene i porteføljen, så vel som i det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
April ble nok en måned med god utvikling, drevet av et positivt markedssentiment med lav volatilitet for risikoaktiva globalt.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Et positivt markedssentiment med lav volatilitet ble aprils signatur, og avkastningen for Pareto Nordic Cross Credit ble god også denne måneden.

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 
ESG-utviklingen er fortsatt sterk i både Europa og USA, og fondet hadde en sterk og stabil utvikling gjennom måneden.

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter