Til hovedinnhold

Det er kanskje ikke så farlig med presisjonen:

Noen snakker om en resesjon i inntjeningen, noen om industrien, og noen ser ut til å mene Europa, USA eller begge – men de færreste definerer dessverre hva de faktisk mener.

Ifølge IMF har det bare vært fire globale resesjoner siden andre verdenskrig. Den siste fulgte i kjølvannet av finanskrisen og brøt ut i 2009 – det eneste året med negativ global vekst i Verdensbankens database (fra 1960). IMF ser på flere nøkkeltall, men deres definisjon inkluderer så visst et fall i BNP.

En virkelig global resesjon ville med andre ord være svært dramatisk, spesielt i lys av fjorårets vekst på 3,8 prosent og IMFs anslag på 3,5 prosent for 2020. Men noe slikt er det altså mange som ser ut til å varsle (om de da ikke er litt sleivete med formuleringene sine).

Så ... må vi nå forberede oss på en stygg overraskelse?

Det spørsmålet har et svar, og det svaret er kort: nei. Forut for overraskelser har vi sjelden massive advarsler.

Er det noen der ute som ennå ikke har fått med seg disse advarslene? Jeg tviler. Ikke i aksjemarkedet. Denne informasjonen, eller pepringen med meninger, er nok mottatt, forstått og fordøyd av et utall investorer, slik at den burde være fullt ut innbakt i dagens aksjekurser. På stammespråket sier vi er den er fullt ut diskontert.

Her kan vi plukke frem noen konklusjoner fra professorene Elroy Dimson, Paul Marsh og Mike Staunton, som oppsummerer sin studie av forholdet mellom økonomisk vekst og aksjeavkastning slik:

"We find no evidence of economic growth being a predictor of stock market performance."

"We find that there is no relationship between annual GDP growth rates and contemporaneous stock market returns."

"In other words, if the market is effective, we should also find that stock prices are a predictor of future economic growth. That, too, is what we find."

Du ser den? Om markedet har vært litt skvettent i det siste, er det nettopp fordi denne informasjonen blir fordøyd. Og helt ærlig, det er jo alltid en god sjanse for at gjennomsnittsinvestoren er for optimistisk.

Men totalt uvitende?

Skummel måned? 

Graf
Google search interest relative to the maximum weekly search interest over the past year, four week moving average.

Månedsrapporter for august 2019

Pareto Investment Fund
August var en hendelsesrik måned i aksjemarkedet. Første halvdel var preget av en stadig skarpere tone i handelssamtalene mellom USA og Kina, og risikoappetitten forsvant brått. I andre halvdel bedret sentimentet seg noe.

 

Pareto Aksje Norge 
Hvordan skal en investor innrette seg i et marked med påvirkning fra uregjerlige og til dels flyktige faktorer? For verdiorienterte investorer som oss er svaret enkelt.

 

Pareto Nordic Equity
August var en hendelsesrik måned i aksjemarkedet. Første halvdel var preget av en stadig skarpere tone i handelssamtalene mellom USA og Kina, og risikoappetitten forsvant brått. I andre halvdel bedret sentimentet seg noe.

 

Pareto Global
På tross av at brorparten av våre porteføljeselskaper la frem andrekvartalstall som overgikk markedets forventninger, ble kursutviklingen for fondet svak i august.

 

Pareto Nordic Return
August var en hendelsesrik måned i aksjemarkedet. Første halvdel var preget av en stadig skarpere tone i handelssamtalene mellom USA og Kina, og risikoappetitten forsvant brått. I andre halvdel bedret sentimentet seg noe.

 

Pareto Nordic Alpha 
I august steg fondet på linje med det nordiske aksjemarkedet, der forventninger om stadig lavere renter synes å være det eneste som holder markedet kun fem prosent lavere enn toppnoteringen fra april.

 

Pareto Nordic Omega 
I august steg fondet på linje med det nordiske aksjemarkedet, der forventninger om stadig lavere renter synes å være det eneste som holder markedet kun fem prosent lavere enn toppnoteringen fra april.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Pareto Nordic Corporate Bond har hatt en stabil og positiv utvikling gjennom august, som for øvrig har vært preget av mer volatile markeder enn tidligere i år.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Spesielt i første del av måneden var det fritt fall for rentenivåer. Bevegelsen har vært kraftig og vil være av stor betydning for fremtiden.

 

Pareto Høyrente 
Dette har så langt vært et godt år for Pareto Høyrente. Fondet kan vise til positiv avkastning i alle enkeltmåneder hittil i 2019, og ved utgangen av august er det opp 3,4 %.

 

Pareto Total 

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.