Til hovedinnhold

Mens det foregående året startet med et kraftig fall, var 2017 fritt for substansielle korreksjoner. Da året var omme, hadde verdensindeksen steget sammenhengende i 14 måneder. Det hadde aldri skjedd siden indeksen ble lansert på nyttårsaften 1969.

Alt i alt ble dermed 2017 et år med upåklagelige rammebetingelser for våre fond.

Styrets årsberetning

Optimismen gjorde seg gjeldende på andre områder også. Det nordiske markedet for high yieldobligasjoner satte ny emisjonsrekord med utstedelse av nye emisjoner for mer enn 120 milliarder kroner, og de største amerikanske selskapene satte ny emisjonsrekord for sjette året på rad.

Les hele årsrapporten her