Til hovedinnhold

Fra og med 1. januar 2020 vil en overføring av verdipapirer til en aksjesparekonto medføre en realisasjon til markedskurs og gevinstbeskatning vil bli beregnet. 

Overgangsordning

For å lette overgangen til aksjesparekonto er det åpnet for at personlige aksjonærer ut 2019 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten gevinstbeskatning.

Frist for overføring

Ønsker du å benytte deg av denne overgangsordningen må det meldes inn innen 30. november 2019, slik at overføringen kan bli gjennomført innen årsskiftet (31. desember 2019).

Kontakt din kunderådgiver, så hjelper vi deg med med det praktiske.

Calendar 30 November
Meld overføring til aksjesparekonto innen 30. november for å unngå gevinstbeskatning.