Til hovedinnhold

Forvalter Tore Været har tredoblet verdien av kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return siden han overtok i 2007. Nå viderefører vi suksessen gjennom å rendyrke den nordiske aksjeforvaltningen i et helt nytt fond – Pareto Nordic Equity.

Fondet lanseres den 31. oktober 2018.

Fra før har Tore Været fem Morningstar-stjerner for sine to fond Pareto Nordic Return (andelsklasse B og C) og Pareto Investment Fund (andelsklasse C). 

Program

  • 11.30: Lunsj
  • 11.45: Velkommen
  • 11.50: Norden - på toppen av verden!
    v/ Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør
  • 12.10: Det nye aksjefondet Pareto Nordic Equity
    v/ Tore Været, ansvarlig forvalter
  • 12.45: Spørsmål og mingling
  • 13.00: Ferdig

Invitasjon og påmelding

 


Avkastningen i Pareto Nordic Return A var 206,8 % akkumulert, og 10,1 % annualisert, i perioden 1. januar 2007–31. august 2018. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om forvalterteamet

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker en fondsprat? Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.